Справедлив и екологичен преход е възможен само с приноса на гражданското общество Хората и организациите в целия ЕС се мобилизират за разработването на иновативни и ориентирани към хората начини за борба с изменението на климата. През 2021 г. ЕИСК реши да присъди своята Награда за гражданското общество на пет организации, които допринасят значително за посрещането на предизвикателствата, свързани с изменението на климата. В този епизод на „Гледната точка на обикновените хора“ ги поканихме да ни разкажат своите истории.

Заместник-председателят на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, Килиан Лохан, обяснява защо е от решаващо значение да не се пренебрегват действията в областта на климата, предприемани от много отделни хора и общности по места. Ги де Конинк, от спечелилата първа награда организация Grootouders voor het klimaat („Да спасим климата в името на нашите внуци“) от Белгия, ни разказа повече за техния проект „Нашите спестявания за тяхното бъдеще“ и за усилията за насърчаване на солидарността между поколенията. Моника Гуитерас, от класиралата се на второ място организация „Инженери без граници“ в Каталония (Испания), разказва за тяхната борба срещу енергийната бедност, давайки глас на засегнатите от този проблем. Румънецът Костин Драгне разговаря с нас за проекта „educlick“, осъществяван от НПО „Семинар без граници“, който насърчава кръговата икономика и се бори със социалната несправедливост. Бюрото за урбанизъм „Prostorož“ се бори с градските топлинни острови в Любляна, Словения. Зала Велкавръх ни разказа за техния креативен проект, които им донесе награда. И накрая, ще чуем Мадис Васер, от коалицията от екологични НПО в Естония, който разказва за това как са успели да организират дискусия между различни заинтересовани групи, които да обсъдят прехода на страната от шистов нефт към по-екологосъобразна енергетика, без никой да бъде пренебрегнат. (tk/ll)