Az igazságos és zöld átalakulás nem valósulhat meg a civil társadalom részvétele nélkül. EU-szerte számos polgár és szervezet foglalkozik elkötelezetten azzal, hogy innovatív és emberközpontú módszereket dolgozzon ki az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. 2021-ben az EGSZB úgy határozott, hogy civil társadalmi díját öt olyan szervezetnek ítéli oda, amely nagyban segíti az éghajlatváltozás kihívásainak kezelését. A „Helyi szemmel” mostani epizódjában a díjazottakat kértük fel, hogy meséljenek tevékenységükről.

Cillian Lohan, az EGSZB kommunikációért felelős alelnöke bevezetőjében elmondja, hogy miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a számtalan polgár és közösség által helyi szinten indított éghajlatvédelmi fellépéseket. Guy de Koninck, az első helyezett „Grootouders voor het klimaat” nevű belgiumi mozgalom képviselője „Megtakarításaink a fiatalok jövőjéért” elnevezésű projektjükről és a nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítását célzó erőfeszítéseikről mesél. Monica Guiteras a második helyezett „Mérnökök határok nélkül – Katalónia” spanyol szövetséget képviseli, és arról beszél, miként küzdenek az energiaszegénység ellen, támogatva az érintetteket érdekeik képviseletében. Costin Dragne Romániából érkezett, hogy bemutassa a „Workshop határok nélkül” nem kormányzati szervezet (NGO) „educlick” projektjét, amely a körforgásos gazdaságot népszerűsíti és kezeli a társadalmi igazságtalanságokat. A városrendezéssel foglalkozó szlovén „Prostorož” stúdió a Ljubljanában tapasztalható hőmérséklet-emelkedés problémáját igyekszik kezelni; a díjat kiérdemlő kreatív projektjükről Zala Velkavrh mesél. Végezetül egy észtországi zöld NGO-kat tömörítő koalíció képviseletében Madis Vasser mondja el, hogyan lehet egy asztalhoz ültetni különböző érdekcsoportokat annak megvitatása érdekében, hogy miként állhat át az ország a palaolajról zöldebb energiára úgy, hogy eközben senkit se hagyjon magára. (tk/ll)