Sprawiedliwa transformacja ekologiczna powiedzie się tylko pod warunkiem włączenia społeczeństwa obywatelskiego. Ludzie i organizacje w całej UE poświęcają czas na opracowanie nowatorskich i ukierunkowanych na człowieka metod przeciwdziałania zmianie klimatu. W 2021 r. EKES postanowił przyznać Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego pięciu organizacjom, które w znacznym stopniu pomagają sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu. Zaprosiliśmy ich do tego odcinka „The Grassroots View”, aby opowiedzieli nam swoje historie.

Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji Cillian Lohan wyjaśnił, dlaczego nie można lekceważyć działań w dziedzinie klimatu podejmowanych przez rozlicznych obywateli i społeczności w terenie. Guy de Koninck, przedstawiciel zwycięskiej organizacji Grootouders voor het klimaat (BE), opowiedział nam więcej o projekcie „Nasze oszczędności dla ich przyszłości ” i o wysiłkach na rzecz krzewienia solidarności międzypokoleniowej. Monica Guiteras z organizacji Engineers without Borders in Catalonia (ES), plasującej się na drugim miejscu, poruszyła temat walki z ubóstwem energetycznym, która polega na pomaganiu osobom dotkniętym tym rodzajem ubóstwa w zabraniu głosu. Rumun Costin Dragne opisał natomiast projekt „educlick” realizowany przez organizację pozarządową Workshop Without Borders (Ateliere Fara Frontiere), który popularyzuje gospodarkę o obiegu zamkniętym i przeciwdziała nierówności społecznej. Biuro urbanistyczne Prostorož zwalcza dotkliwy wzrost temperatury w Lublanie w Słowenii. Zala Velkavrh przedstawiła nam ich twórczy projekt, dzięki któremu zdobyli nagrodę. Na koniec Madis Vasser z estońskiej koalicji ekologicznych organizacji pozarządowych opowiedział nam o dyskusji różnych grup interesu nad przestawieniem się tego kraju z oleju łupkowego na bardziej ekologiczną energię w taki sposób, by nie pozostawić nikogo w tyle. (tk/ll)