En retfærdig og grøn omstilling er kun mulig, hvis civilsamfundet bidrager. Mennesker og organisationer i hele EU arbejder på at udvikle innovative metoder til bekæmpelse af klimaændringer, hvor mennesket er i centrum. I 2021 besluttede EØSU at tildele sin civilsamfundspris til fem organisationer, som i høj grad bidrager til at tackle udfordringerne med klimaændringer. I dette afsnit af Græsrøddernes holdning har vi indbudt dem til at fortælle os deres historier.

Cillian Lohan, EØSU's næstformand for kommunikation, forklarer, hvorfor det er afgørende, at man ikke lukker øjnene for den klimaændringsindsats, der gøres af utallige enkeltpersoner og samfund lokalt. Guy de Koninck fra "Grootouders voor het klimaat" (BE), som vandt førstepræmien, kommer nærmere ind på deres projekt "Our Savings for their Future" og deres bestræbelser på at fremme solidariteten mellem generationerne. Monica Guiteras fra "Engineers without Borders in Catalonia" (ES), som vandt andenpræmien, beretter om, hvad de gør for at bekæmpe energifattigdom ved at hjælpe energifattige med at formulere og fremføre deres budskab. Rumæniens Costin Dragne fortæller os om "educlick"-projektet under ledelse af NGO'en "Workshop Without Borders", der fremmer cirkulær økonomi og tackler social uretfærdighed. Organisationen for byplanlægning "Prostorož" bekæmper problemet med stigende temperaturer i Ljubljana, Slovenien. Zala Velkavrh fortæller os om deres kreative projekt, som de blev belønnet med prisen for. Endelig hører vi fra Madis Vasser fra koalitionen af grønne NGO'er i Estland, der taler om at fremlægge forskellige interessegruppers synspunkter under drøftelser om landets omstilling fra skiferolie til grønnere energi uden at lade nogen i stikken (tk/ll)