Spravedlivá a zelená transformace je možná jedině s přispěním občanské společnosti. Jednotlivci a organizace v celé EU usilovně rozvíjejí inovativní způsoby boje proti změně klimatu, jejichž středobodem jsou lidé. EHSV se v roce 2021 rozhodl udělit Cenu pro občanskou společnost pěti organizacím, které významně napomáhají řešení výzev s touto změnou spojených. V této epizodě podcastu Pohled z místní perspektivy jsme oslovili právě tyto organizace a požádali je, aby nám sdělily svůj příběh.

Místopředseda EHSV pro komunikaci Cillian Lohan vysvětlí, proč je zásadní nepřehlížet praktická opatření v oblasti klimatu, která podniká nesčetné množství jednotlivců a komunit. Guy de Koninck, představitel belgického sdružení Grootouders voor het klimaat (Prarodiče za klima), které obsadilo první místo, nám zase prozradí více o jeho projektu „Naše úspory pro jejich budoucnost“ a o tom, jak se toto sdružení snaží prosazovat mezigenerační solidaritu. Monica Guiteras ze španělského sdružení Inženýři bez hranic z Katalánska, jež skončilo na druhém místě, promluví o tom, jak toto sdružení bojuje proti energetické chudobě tím, že lidem stiženým touto formou chudoby dává příležitost vyjádřit své názory. Costin Dragne z Rumunska s námi bude hovořit o projektu „educlick“ nevládní organizace Dílna bez hranic, který podporuje oběhové hospodářství a řeší problém sociální nespravedlnosti. Urbanistické studio Prostorož se chce vypořádat se vzrůstajícími teplotami ve slovinské Lublani. Zala Velkavrh nám řekne vše o kreativním projektu, za nějž si toto studio vysloužilo ocenění EHSV. Na závěr dostane prostor Madis Vasser z koalice estonských nevládních organizací zabývajících se ekologií, jenž bude mluvit o tom, jak přivést k jednacímu stolu různé zájmové skupiny, aby diskutovaly o přechodu Estonska od ropy z břidlic k ekologičtějším zdrojům energie, v jehož rámci by nikdo nebyl neopomenut. (tk/ll)