L-avveniment tal-KESE taż-żgħażagħ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek Is-sessjoni plenarja ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek tal-2021 se tibbaża fuq il-mudell tal-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima (COP), bl-istudenti jagħtu l-fehma tagħhom dwar kif nistgħu nittrattaw il-kriżi klimatika u nersqu eqreb lejn l-ambizzjonijiet tan-newtralità klimatika sal-2050.

Mill-2010, L-Ewropa Tiegħek, Leħnek laqqgħet flimkien fi Brussell aktar minn 100 student u aktar minn 30 għalliem minn madwar l-Ewropa kull sena biex jiddibattu l-kwistjonijiet jaħarqu tal-ġurnata. L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2021, li se ssir fit-18-19 ta’ Marzu 2021 fil-format ta’ avveniment kollu kemm hu virtwali minħabba l-COVID-19, se tkun intitolata Il-Klima Tagħna, il-Ġejjieni Tagħna!

Tlieta u tletin skola se jipparteċipaw f'dan id-dibattitu taż-żgħażagħ, waħda minn kull wieħed mis-27 Stat Membru tal-UE u l-ħames pajjiżi kandidati (il-Maċedonja tat-Tramuntana, is-Serbja, it-Turkija, il-Montenegro u l-Albanija) flimkien ma 'wieħed mir-Renju Unit, bħala prova tanġibbli tar-riżoluzzjoni tal-KESE li tibqa 'viċin is-soċjetà ċivili Brittanika.

L-għan ta’ dan it-12-il avveniment ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek huwa li jisma’ l-fehmiet friski tal-istudenti dwar kif tista’ tiġi ttrattata l-kriżi tal-klima attwali u kif nistgħu nersqu eqreb lejn l-ambizzjonijiet tan-newtralità klimatika sal-2050.

Ir-riżultati ta’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek 2021 se jinqasmu ma' dawk li jfasslu l-politika dwar l-ambjent internazzjonali u jiġu promossi f'konferenzi madwar l-Ewropa, inkluż l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE) tal-Parlament Ewropew, li se jsir fl-aħħar ta 'Mejju 2021.

Filwaqt li l-istudenti huma okkupati fil-COP tagħhom, l-għalliema se jattendu sessjonijiet ta’ informazzjoni online organizzati b’kooperazzjoni mat-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE (il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-UE) bil-għan li jżiedu mal-għarfien tagħhom dwar ix-xogħol u r-riżorsi tal-UE għaż-żgħażagħ u l-edukazzjoni.

B’mod parallel ma’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek, il-KESE se jmexxi kampanja tal-midja soċjali fuq Instagram u Facebook biex irawwem sensibilizzazzjoni dwar it-tibdil fil-klima u jħeġġeġ liż-żgħażagħ jibdew isegwu stil ta’ ħajja sostenibbli. (cl)