Na zaproszenie EKES-u młodzi ludzie z całej Europy odbędą burzę mózgów, aby wskazać drogę wyjścia z kryzysu klimatycznego

Wydarzenie EKES-u dla młodzieży „Twoja Europa – Twoje Zdanie” (YEYS) 2021 będzie wzorowane na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP). Uczniowie przedstawią swój punkt widzenia na to, jak sprostać kryzysowi klimatycznemu i przybliżyć się do osiągnięcia ambitnych celów neutralności klimatycznej wyznaczonych na 2050 r.

Od 2010 r. na wydarzeniu YEYS w Brukseli zbiera się każdego roku ponad 100 uczniów i przeszło 30 nauczycieli z całej Europy, aby omawiać gorące problemy współczesności. Edycja YEYS 2021, która odbędzie się 18 i 19 marca 2021 r. i będzie miała formę całkowicie wirtualną na skutek pandemii COVID-19, nosi tytuł „Nasz klimat, nasza przyszłość!”.

W tej debacie młodzieży wezmą udział 33 szkoły, po jednej z każdego państwa członkowskiego UE-27 i z pięciu krajów kandydujących (Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Czarnogóra i Albania), a także jedna ze Zjednoczonego Królestwa, co stanowi wyraźny dowód determinacji EKES-u, by utrzymywać bliskie stosunki z brytyjskim społeczeństwem obywatelskim.

Celem 12. wydarzenia YEYS jest wysłuchanie świeżych pomysłów uczniów dotyczących tego, jak stawić czoła obecnemu kryzysowi klimatycznemu i przybliżyć się do urzeczywistnienia aspiracji na 2050 r. w zakresie neutralności dla klimatu.

Wyniki dyskusji zostaną przekazane międzynarodowym decydentom politycznym w obszarze środowiska i będą rozpowszechniane na różnych konferencjach w całej Europie, m.in. podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży, organizowanego przez Parlament Europejski pod koniec maja 2021 r.

Podczas gdy uczniowie będą obradować na swojej konferencji COP, nauczyciele wezmą udział w sesjach informacyjnych online przygotowanych we współpracy z trzema głównymi instytucjami UE (Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą UE), zmierzających do poszerzenia ich wiedzy o funkcjonowaniu UE oraz o udostępnionych przez Unię zasobach dla młodzieży i w zakresie edukacji.

Równolegle z wydarzeniem EKES będzie prowadził kampanię na Instagramie i Facebooku, aby zwiększać świadomość na temat zmiany klimatu i zachęcać młodych ludzi do wyboru zrównoważonego stylu życia. (cl)