ЕИСК ще събере млади хора от цяла Европа да търсят идеи за преодоляване на кризата, свързана с климата

„Твоята Европа, твоето мнение!“, проявата на ЕИСК, адресирана към младежта През 2021 г. „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще симулира Конференцията на ООН по изменението на климата (COP), а учениците ще изложат своето виждане за начините за преодоляване на кризата в областта на климата и доближаване до постигането на амбициите за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

От 2010 г. насам тази проява събира всяка година в Брюксел над 100 ученици и над 30 учители от цяла Европа, за да дискутират по актуални въпроси. Поради COVID-19 изданието през 2021 г. под надслов „Нашият климат, нашето бъдеще!“ ще се проведе на 18 и 19 март 2021 г. под формата на изцяло виртуална проява.

В този младежки дебат ще се включат 33 училища, по едно от всяка от 27-те държави членки и петте страни кандидатки (Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Албания) и едно от Обединеното кралство, като осезаемо доказателство за решимостта на ЕИСК да запази близки отношения с британското гражданско общество.

Целта на това 12-о издание е да се вслушаме в свежите идеи на учениците за това как да се борим с настоящата криза в областта на климата и как да се доближим до постигането на амбициите за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Резултатите от „Твоята Европа, твоето мнение!“ 2021 г. ще бъдат споделени с тези, които изготвят политиките в областта на околната среда в международен план и популяризирани на конференции в цяла Европа, включително на Срещата на европейската младеж, организирана от Европейския парламент, която ще се състои в края на май 2021 г.

Докато учениците дискутират оживено на своята конференция, учителите ще участват в онлайн информационни сесии, организирани в сътрудничество с трите основни институции на ЕС (Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът на ЕС), за да повишат знанията си за работата и ресурсите на ЕС във връзка с младежта и образованието.

Паралелно с проявата ЕИСК ще проведе кампания в социалните медии – на Instagram и Facebook – с цел повишаване на осведомеността относно изменението на климата и насърчаване на младите хора да възприемат устойчив начин на живот. (cl)