ETSK kokoaa yhteen nuoria eri puolilta Eurooppaa pohtimaan ratkaisua ilmastokriisiin

ETSK:n nuorisotapahtuma ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” 2021 jäljittelee Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssia (COP). Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään siitä, miten voidaan puuttua ilmastokriisiin ja päästä lähemmäs vuodelle 2050 asetettuja ilmastoneutraaliustavoitteita.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma on vuodesta 2010 koonnut Brysseliin vuosittain yli 100 opiskelijaa ja yli 30 opettajaa kaikkialta Euroopasta keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Covid-19-kriisin vuoksi vuoden 2021 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma, joka järjestetään 18.–19. maaliskuuta 2021, on kokonaan virtuaalinen, ja sen otsikkona on ”Meidän ilmastomme, meidän tulevaisuutemme!”.

Nuorisotapahtumaan osallistuu 33 oppilaitosta, yksi kustakin EU:n 27:stä jäsenvaltiosta ja viidestä ehdokasmaasta (Pohjois-Makedoniasta, Serbiasta, Turkista, Montenegrosta ja Albaniasta) sekä yksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta, mikä on käytännön osoitus ETSK:n pyrkimyksestä säilyttää läheiset suhteet Britannian kansalaisyhteiskuntaan.

Kahdettatoista kertaa järjestettävän ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman tarkoituksena on kuunnella opiskelijoiden tuoreita näkemyksiä siitä, miten voidaan puuttua nykyiseen ilmastokriisiin ja päästä lähemmäs vuodelle 2050 asetettuja ilmastoneutraaliustavoitteita.

Vuoden 2021 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman tulokset esitetään kansainvälisille ympäristöalan päättäjille, ja niitä tehdään tunnetuksi eri puolilla Eurooppaa pidettävissä konferensseissa, kuten Euroopan parlamentin toukokuun 2021 lopulla järjestämässä Euroopan nuorisotapahtumassa.

Nuorten kokoontuessa omaan COP-konferenssiinsa opettajat osallistuvat verkossa pidettäviin infotilaisuuksiin, jotka järjestetään yhteistyössä kolmen keskeisen EU:n toimielimen (Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja EU:n neuvoston) kanssa ja joiden tarkoituksena on lisätä opettajien tietämystä EU:n työstä ja resursseista nuoriso- ja koulutusasioissa.

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman rinnalla ETSK järjestää Instagramissa ja Facebookissa sosiaalisen median kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä ilmastonmuutostietoisuutta ja kannustaa nuoria kestävään elämäntapaan. (cl)