Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

This page is also available in:

Het EESC werkt sinds de jaren 1990 samen met Latijns-Amerikaanse en Caribische tegenhangers. Verschillende EESC-adviezen hadden betrekking op de betrekkingen met deze regio op regionaal, subregionaal en nationaal niveau. Tot de prioriteiten van het EESC behoren de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, economische en sociale ontwikkeling, regionale integratie en samenwerking op multilateraal niveau.

Op regionaal niveau organiseert het EESC tweejaarlijkse bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, als een van de voorbereidende evenementen voorafgaand aan de EU-Celac-top. 

Op subregionaal en nationaal niveau zijn verschillende permanente structuren opgezet: in 2009 heeft het EESC samen met de Braziliaanse Sociaal-Economische Raad een rondetafel van het maatschappelijk middenveld opgezet om een forum te bieden voor dialoog en voortdurende samenwerking tussen de vertegenwoordigers van het Braziliaans en Europees maatschappelijk middenveld. De associatieovereenkomst tussen de EU en Chili gaf het EESC een mandaat om een gemengd raadgevend comité op te richten met zijn Chileense tegenhanger van het maatschappelijk middenveld, om toezicht te houden op de overeenkomst. Deze werd uiteindelijk opgezet in 2016. Het EESC neemt ook deel aan het Raadgevend Comité Cariforum-EU dat toezicht houdt op de economische partnerschapsovereenkomst tussen Cariforum en de EU. Het EESC neemt ook deel aan het raadgevend comité EU-Cariforum dat toezicht houdt op de economische partnerschapsovereenkomst tussen Cariforum en de EU. Er zijn permanente betrekkingen tot stand gebracht met de institutionele tegenhangers van het EESC in de Mercosur (het Sociaal-Economisch Forum) en Midden-Amerika (het Raadgevend Comité van het Centraal-Amerikaans Integratiesysteem).

 • -

  On 6 and 7 December 2018, the third meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held in Santiago de Chile. The members discussed topics of interest for both parties, such as investment and cooperation, decent work and informal economy, the Sustainable Development Agenda and proposals to reinforce the role of the Joint Consultative Committee.  They adopted a Final Declaration on these four topics.

  The JCC is made up of eighteen members, nine from the European Economic and Social Committee (EESC) and nine from Chilean civil society organisations. It is co-chaired by Josep Puxeu Rocamora, EESC member, and Roberto Zúñiga Belauzarán, Director, National Confederation of Micro, Small and Medium Enterprises (CONAPYME).

 • The 10th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Colombia, Peru and Ecuador Free Trade Agreement took place on 29 November 2018 in Brussels. Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 13th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 4 October 2018 in Brussels.  Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • During the 9th meeting of the Domestic Advisory Group for the EU-Colombia, Peru and Ecuador FTA the members discussed the Rules of Procedure and the work programme of the new mandate. DG TRADE provided the members with the latest information on the FTA.

 • The 12th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 30 May in Brussels.  Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • During the 8th meeting of the Domestic Advisory Group for the EU-Colombia, Peru and Ecuador FTA the new President and Vice-Chairs were elected under the new mandate. Members participated in debriefing on past activities and exchanged views on a possible work programme for the new mandate. DG TRADE provided the members with the latest information on the FTA.

 • 7th meeting of the Domestic Advisory Group for the EU-Colombia and Peru FTA

 • The 11th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 25 January in Brussels.  Please click on the programme tab to consult the topics on the agenda.

 • The 9th meeting of the EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement took place on 14 October in Brussels.

 • -

  The Consultative Committee (CC) is one of the 5 institutions foreseen in the EU-CARIFORUM Economic Partnership Agreement. The CC is composed of 40 (25 from the CARIFORM side and 15 from  the EU side)  standing representatives of organisations of the civil society  representing employers' organisations, trade unions, other economic, social and non-governmental organisations, including development and environmental organisations; and the academic community.