Na stronie internetowej EKES-u można znaleźć serię wywiadów wideo z osobami zawodowo zajmującymi się muzyką na temat tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła ich pracę.

Sektor kultury i sektor kreatywny należą do tych, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. Jednak dzięki narzędziom cyfrowym, kreatywności i innowacjom artyści byli w stanie utrzymać kontakt z publicznością. Pojawiły się nowe formy treści, a niektóre z nich pokazują artystów nagrywających w swoich domach i nawiązujących bardziej osobiste relacje z odbiorcami. Cyfryzacja sprawiła również, że muzyka stała się bardziej dostępna dla grup zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Seria wywiadów pt. „COVID nie może przekreślić kreatywności” dotyczy tego, w jaki sposób sektor dostosował się do restrykcyjnych środków w dziedzinie zdrowia publicznego nałożonych z powodu COVID-19, umiejętnie korzystając z cyfryzacji i innowacji, w jaki sposób pandemia przyspieszyła cyfryzację w sektorze muzycznym, a także, w jaki sposób te innowacje będą procentować po pandemii. Szczególny nacisk zostanie położony na korzyści, jakie sektor muzyczny czerpie z cyfryzacji.

Projekt, który jest wspólną inicjatywą trzech grup wchodzących w skład EKES-u (Pracodawcy, Pracownicy i „Różnorodność Europy”), unaoczni zasadnicze znaczenie kultury, także w czasach kryzysu. Pokaże ponadto, jak istotne dla społeczeństwa jest jej wspieranie i pomoc w jej przetrwaniu, które odegrają pierwszoplanową rolę w odbudowie po pandemii.

Seria „COVID nie może przekreślić kreatywności” zostanie oficjalnie zainaugurowana 26 października. Wywiady można obejrzeć TUTAJ. (ck)