Luovuus covid-19-pandemian aikana: musiikkiteollisuus

ETSK:n verkkosivustolla on sarja musiikkialan ammattilaisten videohaastatteluja, joissa käsitellään sitä, miten covid-19-pandemia on muuttanut heidän työtään.

Kulttuuriala ja luovat toimialat kuuluvat niihin aloihin, joita covid-19-pandemia on koetellut ankarimmin. Digitaalisten välineiden, luovuuden ja innovoinnin avulla taiteilijat ovat kuitenkin pystyneet pysymään yhteydessä yleisöönsä. On syntynyt uusia sisältömuotoja, joista osa näyttää taiteilijoita heidän kodeissaan ja luo henkilökohtaisemman suhteen heidän yleisöönsä. Digitalisaatio on myös parantanut musiikin saatavuutta syrjäytyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kannalta.

Tässä COVID cannot cancel creativity -haastattelusarjassa tarkastellaan, miten ala on sopeutunut covid-19-pandemian vuoksi määrättyihin rajoittaviin kansanterveystoimenpiteisiin digitalisaation ja innovoinnin älykkään käytön avulla, miten pandemia on nopeuttanut musiikkialan digitalisaatiota ja miten innovointia voidaan hyödyntää pandemian jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään hyötyihin, joita musiikkiala saa digitalisaatiosta.

Kyseessä on ETSK:n kolmen ryhmän (työnantajat, työntekijät ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot) yhteinen aloite. Tarkoituksena on osoittaa, kuinka tärkeää kulttuuri on myös kriisiaikoina, miten alan tukeminen ja sen selviytyminen on olennaista yhteiskunnalle ja miten alalla on keskeinen rooli elpymisen edistämisessä.

COVID cannot cancel creativity -aloite käynnistetään virallisesti 26. lokakuuta. Videoihin voi tutustua täällä. (ck)