Творчество по време на COVID-19: примерът на музикалната индустрия

На уебсайта на ЕИСК са поместени редица видео интервюта със специалисти в областта на музиката, които обсъждат как пандемията от COVID-19 е променила работата им.

Секторите на културата и творчеството бяха сред най-силно засегнатите от пандемията от COVID-19. Въпреки това, използвайки цифрови инструменти и проявявайки творчество и иновативност, хората на изкуството успяха да поддържат връзка със своята публика. Появиха се нови форми на съдържание, някои от които показват творци, които записват в домовете си и създават по-лични отношения със своята публика. Цифровизацията направи музиката по-достъпна и за маргинализирани и уязвими групи.

В тази поредица от интервюта, озаглавена „COVID не може да спре творчеството“, се показва как секторът се е приспособил към ограничителните мерки в областта на общественото здраве, наложени поради COVID-19, чрез интелигентното използване на цифровизацията и иновациите, как пандемията е ускорила цифровизацията в музикалния сектор и как стимулирането на иновациите може да бъде използвано след пандемията. Специално внимание ще бъде отделено на ползите, които музикалният сектор извлича от цифровизацията.

Като съвместна инициатива на трите групи, съставляващи ЕИСК („Работодатели“, „Работници“ и „Организации на гражданското общество“), проектът ще покаже колко важна е културата, включително по време на криза, и как подкрепата за сектора и неговото оцеляване са от съществено значение за нашето общество и ще играят основна роля като движеща сила за възстановяването.

„COVID не може да спре творчеството“ започва официално на 26 октомври. Можете да гледате интервютата тук. (ck)