Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebisaidil saab vaadata videointervjuude sarja, milles uuritakse, kuidas COVID-19 pandeemia on muutnud muusikainimeste tööd.

Tööstusharudest on COVID-19 pandeemia andnud kõige rängema hoobi kultuuri- ja loomesektoritele. Digitaalsete vahendite, loovuse ja innovatsiooni abil suutsid kunstnikud siiski oma publikuga ühendust hoida. Esile on kerkinud uued sisuvormid, millest mõned näitavad kunstnikke oma kodus muusikat salvestamas – nii loovad nad oma publikuga varasemast isiklikumad suhted. Digivahendite kasutamine on muutnud muusika kättesaadavamaks ka tõrjutud ja haavatavatele rühmadele.

Intervjuusarjas pealkirjaga COVID ei saa loovust välja lülitada („COVID cannot cancel creativity“) uuritakse, kuidas sektor on tänu digivahendite ja innovatsiooni arukale kasutamisele suutnud kohaneda COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutega, mil viisil on pandeemia kiirendanud digiüleminekut muusikasektoris ja kuidas saab innovatsiooni kasutada pärast pandeemiat. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, millist kasu saab muusikasektor digiüleminekust.

Komitee kolme rühma (tööandjad, töötajad ja kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm) ühisalgatusena sündinud projekt näitab, kui oluline on kultuur – seda ka kriisi ajal – ning kuidas selle sektori toetamine ja abistamine püsimajäämiseks on meie ühiskonna jaoks hädavajalik ja kesksel kohal majanduse taastamisel.

Sari „COVID ei saa loovust välja lülitada“ jätkub kuni 26. oktoobrini. Videoid saab vaadata SIIN. (ck)