Zainaugurowana niedawno prezydencja niemiecka w Radzie UE budzi duże oczekiwania.

W dniu 1 lipca Niemcy przejęły od Chorwacji pałeczkę przewodnictwa w Radzie UE, rozpoczynając najprawdopodobniej najtrudniejszą do tej pory prezydencję w sytuacji, gdy Europa stoi w obliczu największego kryzysu gospodarczego, społecznego i zdrowotnego w swojej najnowszej historii.

Niemcy, które przejmują prezydencję po raz trzynasty od podpisania traktatów rzymskich w 1957 roku, ogłosiły już, że ich program skupi się bezpośrednio na przezwyciężeniu pandemii COVID-19 i na ukształtowaniu ożywienia gospodarczego UE, a także na wzmocnieniu spójności społecznej Europy.

Priorytety prezydencji, której motto będzie brzmiało „Razem na rzecz odbudowy Europy”, przedstawił na sesji plenarnej EKES-u niemiecki minister spraw gospodarczych i energii, Peter Altmaier.

Niemiecki minister stwierdził na sesji plenarnej: Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że skuteczne zwalczenie tej pandemii będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że będziemy działać razem. Możemy liczyć na sukces tylko wówczas, jeśli UE i jej państwa członkowskie będą działać w porozumieniu, jeśli okażemy solidarność ze słabszymi i jeśli nie zgodzimy się na podziały. Dlatego też naszym głównym priorytetem jest radzenie sobie z tym kryzysem. Pragniemy zapewnić naszym obywatelom prawdziwą solidarność, którą sami będą widzieć i odczuwać.

Jak stwierdził Peter Altmaier, pierwszym krokiem w tym kierunku będzie szybkie przyjęcie zmienionych i ambitnych wieloletnich ram finansowych (WRF) i planu odbudowy Next Generation, przedstawionego przez Komisję w reakcji na społeczne i gospodarcze skutki pandemii.

Oprócz negocjacji w sprawie WRF oczekuje się, że Niemcy podejmą zdecydowane kroki w innych pilnych kwestiach, takich jak ochrona klimatu i Europejski Zielony Ład, transformacja cyfrowa, praworządność i rola Europy w świecie. Również przyszłe stosunki UE ze Zjednoczonym Królestwem powinny zostać określone podczas prezydencji niemieckiej.

EKES jest gotów wnieść wkład w prace prezydencji niemieckiej i zadbać o to, by głos europejskiego społeczeństwa obywatelskiego był słyszalny w tym niezwykle trudnym i kluczowym dla Europy i jej przyszłości okresie.

EKES jest gotów przyczynić się do przygotowania i wdrożenia unijnego planu naprawy gospodarczej „Next Generation EU”, który ma na celu wyprowadzenie nas z tego niszczycielskiego kryzysu i wzmocnienie projektu europejskiego. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w prace prezydencji niemieckiej, prowadzącej Europę zdolną do uzdrawiania i ochrony oraz ożywiającą Europę opartą na solidarności, Europę przedsiębiorczą i zrównoważoną na rzecz nowego odrodzenia UE" – powiedział przewodniczący EKES-u Luca Jahier.

EKES został już poproszony o opracowanie opinii na tematy takie jak gospodarka platform, zrównoważone łańcuchy dostaw i godna praca w handlu międzynarodowym, nienastawione na zysk przedsiębiorstwa społeczne i ich potencjał na rzecz społecznie sprawiedliwej Europy, cyfryzacja i zrównoważony rozwój oraz szereg innych kwestii.

EKES wyraził zadowolenie z faktu, że jednym z priorytetów niemieckiej prezydencji jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy. Oczekuje się, że Komitet będzie w tej konferencji odgrywał strategiczną i kluczową rolę.

Więcej informacji na temat współpracy EKES-u z prezydencją niemiecką można znaleźć w nowo opublikowanej broszurze.