Dideli lūkesčiai Vokietijai perimant pirmininkavimą ES

Liepos 1 d. pirmininkavimą ES Tarybai iš Kroatijos perėmė Vokietija – šiai šaliai tai tikriausiai bus pats sudėtingiausias pirmininkavimo laikotarpis, nes Europa susiduria su didžiausia šiuolaikinėje istorijoje ekonomikos, socialine ir sveikatos krize.

Vokietija, kuri nuo 1957 m., kai buvo pasirašytos Romos sutartys, ES pirmininkaus 13-tą kartą, jau paskelbė, kad jos programa bus tiesioginiai skirta COVID-19 pandemijos įveikimui ir ES ekonomikos gaivinimo formavimui bei Europos socialinės sanglaudos stiprinimui.

Šio pirmininkavimo laikotarpio, kurio šūkis – „Kartu siekiame atgaivinti Europą“, prioritetus per EESRK plenarinę sesiją pristatė Vokietijos federalinis ekonomikos ir energetikos ministras Peter Altmaier.

Kreipdamasis į plenarinę asamblėją, Vokietijos ministras nurodė: „Visi suprantame, kad su šia pandemija galime išties veiksmingai kovoti tik dirbdami kartu. Sėkmės galime tikėtis tik tuo atveju, jei ES ir jos valstybės narės laikysis kartu, jei parodysime solidarumą silpnesniajam, jei neleisime sau susiskaldyti. Todėl mūsų pagrindinis prioritetas – įveikti šią krizę. Mes norime savo piliečiams užtikrinti tikrą solidarumą, kurį jie matytų ir jaustų patys.“

Pasak ministro, pirmasis žingsnis šia kryptimi būtų skubiai patvirtinti atnaujintą ir plataus užmojo daugiametę finansinę programą (DFP) ir ekonomikos gaivinimo planą „Next Generation EU“, kurį Komisija pasiūlė siekdama šalinti pandemijos sukeltą socialinį ir ekonominį nuosmukį.

Be derybų dėl DFP, tikimasi, kad Vokietija imsis spręsti ir kitus aktualius klausimus, kaip antai klimato apsauga ir Europos žaliasis kursas, skaitmeninė transformacija, teisinė valstybė ir Europos vaidmuo pasaulyje. Vokietijos pirmininkavimo laikotarpiu taip pat turėtų būti apibrėžti būsimi ES santykiai su Jungtine Karalyste.

EESRK yra pasirengęs prisidėti prie pirmininkaujančios Vokietijos darbo ir užtikrinti, kad šiuo sunkiausiu ir labai svarbiu Europai ir jos ateičiai laikmečiu būtų išgirstas Europos pilietinės visuomenės balsas.

„EESRK yra pasirengęs suvienyti jėgas, kad padėtų parengti ir įgyvendinti ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“, kuri leistų mums išeiti iš šios pražūtingos krizės, kartu sustiprinant Europos projektą. Esame pasiryžę prisidėti prie pirmininkaujančios Vokietijos darbo, vesdami Europą, kuri kartu gydo ir saugo, atgaivindami solidarumu, verslumu pagrįstą darnią Europą naujam renESansui“, – pareiškė EESRK pirmininkas Luca Jahier.

EESRK jau paprašyta parengti dešimt nuomonių įvairiomis temomis, kaip antai platformų ekonomika, tvarios tiekimo grandinės ir deramas darbas tarptautinės prekybos srityje, ne pelno socialinės įmonės ir jų potencialas socialiai teisingai Europai užtikrinti, skaitmeninimas, tvarumas ir daugeliu kitų temų.

EESRK išreiškė pasitenkinimą tuo, kad vienas iš pirmininkaujančios Vokietijos prioritetų yra pasiekti susitarimą dėl Konferencijos dėl Europos ateities, kurioje EESRK turėtų atlikti svarbų strateginį vaidmenį.

Daugiau informacijos apie EESRK bendradarbiavimą su pirmininkaujančia Vokietija rasite šioje ką tik išleistoje brošiūroje.