Nu overtager Tyskland EU-formandskabet, og forventningerne er høje

Den 1. juli overtog Tyskland roret fra Kroatien og står nu i spidsen for Rådet for Den Europæiske Union. Der vil højst sandsynligt blive tale om Tysklands mest udfordrende formandskabsperiode til dato, nu hvor Europa står over for den største økonomiske, sociale og sundhedsmæssige krise i nyere tid.

Tyskland, som varetager formandskabet for 13. gang siden Romtraktatens underskrivelse i 1957, har allerede bebudet, at formandskabets program vil fokusere direkte på at overvinde covid-19-pandemien, forme EU's økonomiske genopretning og styrke Europas sociale dimension.

Det tyske formandskabs motto bliver "Sammen om Europas genopretning", og formandskabets prioriteter blev fremlagt på EØSU's plenarforsamling af Tysklands forbundsminister for økonomi og energi Peter Altmaier.

Den tyske minister sagde til plenarforsamlingen: "Vi er allesammen klar over, at vi kun virkelig kan bekæmpe denne pandemi effektivt ved at samarbejde. Vi kan kun håbe på succes, hvis EU og medlemsstaterne står sammen, hvis vi udviser solidaritet med de svageste, hvis vi nægter at lade nogen drive en kile ind imellem os. Det er derfor, det er så vigtigt at gøre noget ved denne krise. Vi ønsker at sikre ægte solidaritet for vores borgere. Vi ønsker, at de kan se og mærke det."

En hurtig vedtagelse af en revideret og ambitiøs flerårig finansiel ramme (FFR) og genopretningsplanen Next Generation EU, som Kommissionen har foreslået for at tackle de sociale og økonomiske konsekvenser af pandemien, ville være et første skridt i den rigtige retning, sagde Peter Altmaier.

Ud over forhandlingerne om FFR forventes Tyskland også at levere resultater i andre hastesager såsom klimabeskyttelse og den europæiske grønne pagt, digital omstilling, retsstatsprincippet og Europas rolle i verden. Under det tyske mandat skal der desuden ske en afklaring på EU's fremtidige forhold til UK.

EØSU er parat til at bidrage til det tyske formandskabs arbejde og sikre, at det europæiske civilsamfunds stemme bliver hørt under disse yderst dramatiske og afgørende tider for Europa og EU's fremtid.

"EØSU er parat til at forene kræfterne for at bidrage til at udforme og gennemføre EU's genopretningsplan "Next Generation EU", som skal føre os ud af denne altødelæggende krise og samtidig styrke det europæiske integrationsprojekt. Vi vil engagere os i det tyske formandskabs arbejde i spidsen for et Europa, der heler og beskytter, og relancere et initiativrigt og bæredygtigt Europa, som bygger på solidaritet, i en ny rEUnaissance", sagde EØSU's formand Luca Jahier.

EØSU er allerede blevet bedt om at udarbejde 10 udtalelser om forskellige emner såsom platformsøkonomien, bæredygtige forsyningskæder og anstændigt arbejde inden for international handel, almennyttige sociale virksomheder og deres potentiale til at frembringe et socialt retfærdigt Europa, digitalisering og bæredygtighed og mange flere.

EØSU gav udtryk for tilfredshed med, at en af det tyske formandskabs prioriteter er at nå frem til en aftale om konferencen om Europas fremtid, som EØSU forventes at spille en strategisk og afgørende rolle i.

Du kan finde mere om EØSU's samarbejde med det tyske formandskab i den brochure, der blev udgivet for nylig.