W opinii przyjętej 23 lutego EKES wypowiedział się na temat komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie rocznej analizy zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2023, wzywając do inwestowania w informowanie o stojących przed UE wyzwaniach oraz sposobach ich przezwyciężenia. 

Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2023, w której określono unijne priorytety w zakresie polityki gospodarczej i zatrudnienia na najbliższe 12–18 miesięcy, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków wstrząsów energetycznych w perspektywie krótkoterminowej, wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zwiększenie odporności gospodarczej i społecznej UE w perspektywie średnioterminowej. 

W swojej opinii Komitet z zadowoleniem przyjął priorytety ustalone w odniesieniu do konkurencyjnej zrównoważoności i uwagę poświęconą wzmocnieniu dialogu społecznego w UE. Podkreślił także znaczenie dobrej komunikacji i wezwał Komisję do inwestowania w nią. Zaapelował również o zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy, skutecznej konkurencji i lepszego uwzględnienia obaw społeczeństwa obywatelskiego, by poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku. Ponadto zachęcił państwa członkowskie do przyjęcia realistycznego, umiarkowanego i wyważonego podejścia do kwestii inflacji. 

Wspólne informowanie obywateli w przekonujący i wiarygodny sposób o stojących przed nami wyzwaniach i o tym, co robi UE, by je przezwyciężyć, jest bardzo ważne i pozwoli uniknąć nieporozumień dotyczących projektu europejskiego oraz wzmocni ideę „Europy dla wszystkich” – stwierdził sprawozdawca EKES-u Gonçalo Lobo Xavier. (tk)