In een op 23 februari goedgekeurd advies heeft het EESC zich uitgesproken over de mededeling van de Europese Commissie over de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2023 (ASGS); het dringt er bij de Commissie op aan te investeren in communicatie over de uitdagingen waar de EU voor staat en de vraag wat er moet worden gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

De ASGS 2023, waarin de prioriteiten van het economisch en werkgelegenheidsbeleid van de EU voor de komende 12 tot 18 maanden worden geschetst, heeft tot doel de negatieve gevolgen van energieschokken op korte termijn te verzachten, duurzame en inclusieve groei te bevorderen en de economische en sociale veerkracht van de EU op middellange termijn te vergroten. 

In zijn advies toont het Comité zich ingenomen met de prioriteiten op het gebied van concurrerende duurzaamheid en met de aandacht voor de versterking van de sociale dialoog in de EU. Voorts benadrukt het EESC het belang van goede communicatie en verzoekt het de Commissie daarin te investeren. Om de interne markt beter te laten werken, dringt het EESC aan op eerlijke arbeidsvoorwaarden, doeltreffende concurrentie en meer aandacht voor de zorgen van het maatschappelijk middenveld. Ook moedigt het Comité de lidstaten aan om bij de aanpak van de inflatie een realistische, gematigde en evenwichtige aanpak te volgen. 

"Een overtuigende, betrouwbare, gezamenlijke boodschap over onze uitdagingen en de manier waarop de EU deze te boven is gekomen, is van fundamenteel belang voor de burgers, zal misverstanden over het Europese project voorkomen en het idee van “een Europa voor iedereen” kracht bijzetten”, aldus EESC-rapporteur Gonçalo Lobo Xavier. (tk)