I en udtalelse, der blev vedtaget den 23. februar, kommenterede EØSU Kommissionens meddelelse om den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst 2023 og opfordrede Kommissionen til at investere i kommunikation om de udfordringer, som EU står over for, og hvad der skal gøres for at løfte dem. 

Den årlige strategi for bæredygtig vækst 2023, som skitserer de økonomiske og beskæftigelsesmæssige prioriteter for EU i de kommende 12-18 måneder, har til formål at afbøde de negative virkninger af energichok på kort sigt, fremme bæredygtig og inklusiv vækst og øge EU's økonomiske og sociale modstandsdygtighed på mellemlang sigt. 

I sin udtalelse udtrykte udvalget glæde over de prioriteter, der opstilles med hensyn til konkurrencedygtig bæredygtighed, og den vægt, der lægges på at styrke den sociale dialog i EU. EØSU understregede endvidere betydningen af god kommunikation og opfordrede Kommissionen til at investere heri. EØSU efterlyste rimelige arbejdsvilkår, effektiv konkurrence og bedre hensyntagen til civilsamfundets bekymringer med henblik på at forbedre det indre markeds funktion. Udvalget opfordrede desuden medlemsstaterne til at anlægge en realistisk, moderat og afbalanceret tilgang i deres håndtering af inflationen. 

"En stærk, troværdig og fælles kommunikation om samfundets udfordringer, og hvordan EU har tænkt sig at løfte dem, er vigtig for borgerne, og man vil således kunne undgå misforståelser om det europæiske projekt og fremme idéen om et Europa for alle ", sagde EØSU's ordfører Gonçalo Lobo Xavier. (tk)