Grupul ad-hoc privind semestrul european

This page is also available in

Grupul ad-hoc privind semestrul european (GSE) a fost înființat în 2017, ca urmare a creșterii importanței semestrului european. El este un organism orizontal, care consolidează și sprijină activitatea desfășurată de secțiunile CESE și se concentrează pe examinarea propunerilor societății civile europene privind creșterea durabilă și ocuparea forței de muncă, asigurând astfel o contribuție continuă a CESE la ciclul anual al semestrului european.

La înființarea sa, semestrul european funcționa ca un ciclu anual de coordonare a politicilor economice și, ulterior, a fost completat de acțiuni legate de Pilonul european al drepturilor sociale, de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și de transformările ecologice și digitale. În contextul pandemiei, semestrul joacă un rol-cheie în asigurarea unei redresări socioeconomice rapide și în realizarea unei creșteri durabile și incluzive, în conformitate cu noua strategie de creștere bazată pe Pactul verde european și pe conceptul de durabilitate competitivă. Rolul semestrului va crește în continuare, odată cu Mecanismul propus de redresare și reziliență. Mecanismul ar trebui, printre altele, să ajute statele membre să abordeze provocările identificate în cadrul semestrului. Sprijinul acordat statelor membre va depinde de respectarea recomandărilor făcute în cadrul semestrului. Mărimea sumelor alocate și noua orientare a exercițiului semestrului european fac din acesta o sarcină importantă, necesitând un angajament semnificativ din partea GSE. Rezultatele discuțiilor noastre se vor regăsi în avizele pe care le vom elabora în mod regulat în cadrul ciclului semestrului european, în special cu privire la Strategia anuală de creștere durabilă.

Procesul de reformă economică a societății nu este posibil decât asigurându-se participarea tuturor cetățenilor europeni, prin intermediul organizațiilor societății civile. Prin activitățile sale - pregătirea avizelor, efectuarea de vizite în statele membre și organizarea de întâlniri și conferințe - GSE contribuie la asigurarea calității procesului, consolidarea legitimității sale și aduce valoare adăugată prin îmbunătățirea asumării responsabilității la nivel național, stabilirea mai bună a priorităților, implementarea mai eficientă și sensibilizarea statelor membre. Asumându-și acest rol, Grupul privind semestrul european se angajează să își îndeplinească mai departe misiunea importantă de colectare, canalizare și promovare a punctelor de vedere ale organizațiilor naționale ale societății civile, efectuând în mod regulat vizite în statele membre și organizând dezbateri.

Pentru informații de ultimă oră privind activitățile GSE, consultați  documentele din stânga.