Interešu grupu “Lauksaimnieki”

This page is also available in

Interešu grupā “Lauksaimnieki” pašlaik darbojas locekļi no grupas “Daudzveidība Eiropā” un no Darba devēju grupas. Tās dalībnieki pārstāv lauksaimniecības, lauksaimniecības pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozares.

Grupas galvenais mērķis ir rīkot plašas un atklātas debates par ES primārā sektora nostāju un pieņemtajām politikas pamatnostādnēm. Daudzi šīs interešu grupas locekļi ir lauksaimnieku un mežu īpašnieku organizāciju pārstāvji. Viņi sagatavo un izplata aktuālu informāciju jomās, kurās viņi ir specializējušies savās valstīs, kā arī vērš uzmanību uz tajās pastāvošajiem dažādajiem apstākļiem un tos analizē.

Interešu grupa cenšas formulēt arī nostāju attiecībā uz svarīgiem ES lauksaimniecības un lauku politikas mērķiem, it īpaši saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Interešu grupa gan sagaida lielu atdevi no sektora organizāciju sadarbības pašā Komitejā un tiecas palielināt Komitejas grupu sadarbību, taču arī uzskata, ka ir svarīgi uzlabot koordināciju ar ES līmeņa organizācijām un citām ES iestādēm.

Par interešu grupas sekretariāta funkcijām rūpējas grupa “Daudzveidība Eiropā”.