Maisto tvarumas

This page is also available in:

Maistas yra mūsų gyvenimo pagrindas ir neatsiejama Europos kultūros dalis. Tačiau mūsų valgomas maistas, jo gamybos būdai ir iššvaistyti kiekiai daro didžiulį poveikį žmonių sveikatai, gamtos ištekliams ir visai visuomenei:

 • Žmonės, ypač vaikai, vis dažniau kenčia nuo antsvorio ir nutukimo, atsirandančių dėl nesveikos mitybos.
 • Ūkininkai ir darbuotojai negauna teisingos kainos už savo produkciją.
 • Trečdalis maisto visoje maisto grandinėje yra prarandamas arba iššvaistomas.
 • Dėl to kenčia aplinka – maisto gamyba ir vartojimas daro didžiulį poveikį klimato kaitai, biologinės įvairovės nykimui, oro ir vandens taršai, dirvožemio degradacijai ir t. t.

COVID-19 krizė tapo įspėjimu, kad reikia pokyčių. Išryškėjo tai, kad maisto tiekimas „nuo ūkio iki stalo“ negali būti savaime suprantamas, taip pat paaiškėjo, kad subjektai ir veikla žemės ūkyje ir visoje maisto grandinėje yra tarpusavyje susiję. Teisingų, efektyviai išteklius naudojančių, įtraukių ir tvarių tiekimo grandinių visame žemės ūkio ir maisto sektoriuje reikia labiau nei bet kada anksčiau, kad būtų užtikrinta vienoda nauda piliečiams, ūkininkams, darbuotojams ir įmonėms.

EESRK jau daugelį metų aktyviai ragina kurti tvarią ir visapusišką maisto politiką. Toks integruotas ir sisteminis požiūris yra labai svarbus sprendžiant daugialypius ir tarpusavyje susijusius uždavinius, darančius poveikį maisto sistemoms; reikėtų užtikrinti ekonomikos, aplinkos ir socialinį bei kultūrinį tvarumą, politikos sričių (pavyzdžiui, žemės ūkio, aplinkosaugos, sveikatos, švietimo, prekybos, ekonomikos, technologijų ir t. t.) integraciją ir nuoseklumą ir skatinti bendradarbiavimą visais valdymo lygmenimis.

 • Priimtos on 04/06/2014
  Nuoroda
  NAT/645-EESC-2014-01-01-2896
  Plenary session number
  499
  -

  Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

   

   

  Caseins and caseinates (category C)
 • Priimtos on 01/04/2014
  Nuoroda
  NAT/635-EESC-2014-01-01-933
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Novel food and cloning
 • Priimtos on 01/04/2014
  Nuoroda
  NAT/625-EESC-2014-01-01-10
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Promotion measures for agricultural products
 • Priimtos on 16/10/2013
  Nuoroda
  NAT/611-EESC-2013-01-01-4014
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  493
  -
  Regulation on official controls
 • Priimtos on 16/10/2013
  Nuoroda
  NAT/621-EESC-2013-01-01-6207
  Plenary session number
  493
  -
  Maximum levels of radioactive contamination of food and feed (category C)
 • Priimtos on 18/09/2013
  Nuoroda
  INT/705-EESC-2013-4753
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  492
  -
  EESC opinion: Biocidal products
 • Priimtos on 18/09/2013
  Nuoroda
  NAT/595-EESC-2013-01-01-2634
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  492
  -
  There is a global increase in demand for bioenergy. This is a positive development if managed sustainably. It can contribute to several policy objectives such as agricultural and rural development, climate change mitigation and better energy access and security [...] The opinion aim to look into options for promoting sustainable production of "food and fuel", and particularly how civil society can contribute. What does the EU biofuel policy mean for European and global food security? What regulatory frameworks are necessary to make it sustainable? What support for implementation is needed? How can the competition of land-use be better managed?
  Food security and bioenergy
 • Priimtos on 11/07/2013
  Nuoroda
  INT/683-EESC-2013-1697
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  491
  -
  EESC opinion: Unfair trading practices / supply chain
 • Priimtos on 10/07/2013
  Nuoroda
  NAT/599-EESC-2013-3028
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  491
  -
  Trade arrangements/processing of agricultural products
 • Priimtos on 14/11/2012
  Nuoroda
  NAT/580-EESC-0000-01-01-2304
  Plenary session number
  484
  -
  Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey
  EESC Opinion: Honey (amending Directive 2001/110/EC) (category C)