Liepos mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino Europos Komisiją stiprinti socialinius pagrindinių pasiūlymų aspektus siekiant suderinti ES taisykles dėl tvarių gaminių, ekologinio projektavimo ir tvarios tekstilės.

EESRK priėmė nuomones dėl Komisijos tvarių gaminių politikos: Tvarūs gaminiai turi būti norma, Naujas ekologinio projektavimo reglamentas ir Tvarios tekstilės strategija.

Pasiūlymai sudaro naują ES žiedinės ekonomikos planą ir prisidės prie pastangų siekti mažiau nuo išteklių priklausomos Europos kilus dabartinėms krizėms, būtent COVID-19 pandemijai, Rusijos karui Ukrainoje ir vykstant klimato kaitai.

Nuomonėje dėl tvarių gaminių politikos ir Ekologinio projektavimo reglamento EESRK teigia, kad sėkmingai kurti žiedinę ekonomiką bus galima tik tinkamai įtraukiant ir informuojant visus ekonominės veiklos vykdytojus – gamintojus, vartotojus, darbuotojus – ir valdžios institucijas.

Siekiant tinkamo įgyvendinimo, būtina priimti aiškius, tinkamus ir nuoseklius teisės aktus. Jie reikalingi tam, kad būtų užtikrintas tvarių gaminių konkurencingumas ir kad perėjimas prie žiedinės ekonomikos būtų įtraukesnis.

Platesnė naujo ekologinio projektavimo reglamento aprėptis

Vykstant perėjimui prie žiedinės ekonomikos būtina parengti naujus reikalavimus dėl, pavyzdžiui, gaminių tvarumo, pataisomumo, perdirbimo, poveikio aplinkai ir išmetamo CO2 kiekio ir patobulinti taisykles dėl skaitmeniniuose gaminių pasuose ir etiketėse pateikiamos informacijos.

Vis dėlto siūlomame reglamente socialinis aspektas nepakankamai išnagrinėtas. Vien nuorodos į Komisijos pasiūlymą dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvos nepakanka.

Reikia daugiau dėmesio skirti darbuotojų teisėms ir vaikų darbui

Kitoje savo nuomonėje dėl tvarios tekstilės EESRK pabrėžia, kad reikia daugiau dėmesio skirti socialiniams aspektams tekstilės sektoriuje, konkrečiai darbuotojų teisėms ir kolektyvinėms deryboms. EESRK ragina imtis griežtų priemonių, kuriomis būtų draudžiami ekonominiai santykiai su įmonėmis, naudojančiomis vaikų darbą arba neužtikrinančiomis deramų darbo sąlygų.

EESRK taip pat laikosi nuomonės, kad žmonės turėtų įsigyti ir nešioti drabužius atsakingai.
Tam reikia investicijų ir programų, skirtų gerinti tikrinimo institucijų gebėjimus ir socialinių partnerių veiklos pajėgumus, susijusius su pasaulinių susitarimų ir darbuotojų teisių stebėsena.

Galiausiai, siekiant užtikrinti įmonių ir kitų tekstilės tiekimo grandinių dalyvių veiklos pusiausvyrą, EESRK rekomenduoja pradėti taikyti geriausią pasaulinę praktiką tvarumo srityje. (ks)