În cadrul sesiunii sale plenare din iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat Comisiei Europene să consolideze aspectele sociale ale principalelor propuneri menite să armonizeze normele UE privind produsele sustenabile, proiectarea ecologică și textilele sustenabile.

CESE a adoptat o serie de avize cu privire la foaia de parcurs a Comisiei privind produsele sustenabile, care cuprinde comunicarea intitulată „Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma”, noul regulament privind proiectarea ecologică și comunicarea intitulată „Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare”.

Aceste propuneri fac parte din noul Plan de acțiune al UE privind economia circulară și vor intensifica eforturile menite să diminueze dependența Europei de resurse în contextul crizelor actuale, printre care se numără pandemia de COVID-19, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și schimbările climatice.

În avizul referitor la foaia de parcurs privind produsele sustenabile și regulamentul privind proiectarea ecologică, CESE consideră că Strategia privind economia circulară a UE va reuși numai dacă producătorii, consumatorii și lucrătorii, precum și autoritățile, vor fi implicați și informați în mod adecvat.

Pentru punerea în aplicare cu succes a strategiei sunt necesare norme clare, eficace și coerente, care să garanteze că produsele sustenabile sunt competitive și să facă astfel încât tranziția către o economie circulară să fie mai favorabilă incluziunii.

Un domeniu de aplicare mai amplu pentru un nou regulament privind proiectarea ecologică

Pentru tranziția către economia circulară sunt necesare noi cerințe în materie, de exemplu, de durabilitate a produselor, de potențial de reparare, de reciclare, de impact asupra mediului și de emisii de CO2, și trebuie îmbunătățite normele în ce privește informațiile furnizate prin intermediul pașapoartelor digitale ale produselor și al etichetelor.

Cu toate acestea, regulamentul propus nu ține seama de dimensiunea socială. Nu este suficient să se facă trimitere la propunerea Comisiei de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor.

Este necesar să se acorde mai multă atenție drepturilor lucrătorilor și muncii copiilor

Într-un alt aviz, care abordează tema textilelor sustenabile, CESE subliniază că este necesar să se pună accentul în mai mare măsură asupra aspectelor sociale în sectorul textilelor, în special asupra drepturilor lucrătorilor și negocierii colective. CESE solicită măsuri stricte care să interzică relațiile economice cu întreprinderile care utilizează munca copiilor sau care nu asigură condiții decente de muncă.

Totodată, CESE invită cetățenii să dea dovadă de responsabilitate atunci când achiziționează și poartă haine.
În aceeași ordine de idei, sunt necesare investiții și programe care să consolideze capacitatea organismelor de inspecție și capacitatea operațională a partenerilor sociali de a monitoriza acordurile globale și drepturile lucrătorilor.

În cele din urmă, pentru a asigura un echilibru între întreprinderi și ceilalți participanți la lanțurile de aprovizionare din sectorul textilelor, CESE recomandă adoptarea de bune practici în materie de sustenabilitate la nivel mondial. (ks)