Na srpanjskom plenarnom zasjedanju Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je Europsku komisiju da ojača socijalne aspekte ključnih prijedloga za usklađivanje pravila EU-a o održivim proizvodima, ekološkom dizajnu i održivim tekstilnim proizvodima.

EGSO je usvojio mišljenja o Komisijinu planu djelovanja u području održivih proizvoda, odnosno o Komunikaciji „Održivi proizvodi kao standard“, novoj uredbi o ekološkom dizajnu i strategiji za održive tekstilne proizvode.

Ti su prijedlozi dio novog plana EU-a za kružno gospodarstvo i pridonijet će jačanju napora usmjerenih na to da Europa postane manje ovisna o resursima u svjetlu aktualne krize, izazvane pandemijom COVID-a 19, ratom koji Rusija vodi u Ukrajini i klimatskim promjenama.

U mišljenju o planu djelovanja u području održivih proizvoda i o ekološkom dizajnu EGSO napominje da će strategija EU-a za kružno gospodarstvo biti uspješna samo ako proizvođači, potrošači i radnici, ali i vlasti, budu istinski uključeni u nju i informirani o njoj.

Njezina uspješna provedba iziskivat će jasna, snažna i dosljedna pravila, koja su potrebna kako bi se osigurala konkurentnost održivih proizvoda i veća uključivost prelaska na kružno gospodarstvo.

Šire područje djelovanja nove uredbe o ekološkom dizajnu

Primjerice, za prelazak na kružno gospodarstvo potrebni su novi zahtjevi za trajnost proizvoda, mogućnost njihova popravka, recikliranje, utjecaj na okoliš i emisije CO2 te poboljšana pravila o informacijama na digitalnim putovnicama i etiketama proizvoda.

Međutim, u predloženoj uredbi zanemaruje se socijalna dimenzija. Upućivanje na Komisijin Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje čini se nedovoljnim.

Treba se više usredotočiti na prava radnika i rad djece

U mišljenju o održivim tekstilnim proizvodima EGSO naglašava da treba voditi više računa o socijalnim aspektima tekstilnog sektora, konkretno o pravima radnika i kolektivnom pregovaranju. EGSO poziva na stroge mjere kojima će se zabraniti gospodarski odnosi s poduzećima koja se koriste dječjim radom ili ne osiguravaju dostojanstvene uvjete rada.

Osim toga, EGSO napominje da bi građani trebali kupovati i nositi odjeću s osjećajem odgovornosti.
U skladu s tim potrebna su ulaganja i programi za jačanje kapaciteta inspekcijskih institucija i operativnih kapaciteta socijalnih partnera za praćenje globalnih sporazuma i radničkih prava.

Naposljetku, EGSO predlaže utvrđivanje najboljih primjera prakse na globalnoj razini kako bi se osigurala uravnoteženost između poduzeća i drugih subjekata u opskrbnim lancima tekstilnog sektora. (ks)