Vanduo yra žmogaus teisė, jis labai svarbus visose gyvenimo srityse. Galimybė naudotis vandeniu Europoje jau seniai laikoma savaime suprantamu dalyku.

Tačiau pasaulis susiduria su vandens krize ir mūsų žemynas – ne išimtis. Naujausi duomenys rodo, kad Europos Sąjungai nepavyks pasiekti su vandeniu susijusių darnaus vystymosi tikslų. Apie 30 proc. ES gyventojų patiria tam tikrą vandens stygių. 2022 m. vasarą Europoje užfiksuotos didžiausios sausros per pastaruosius 500 metų. Milijonai ES piliečių šiandien susiduria su vandens nepritekliumi – prieigos prie kokybiško ir įperkamo vandens bei sanitarijos paslaugų trūkumu.  

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad dabartinis ES požiūris į vandens politiką yra fragmentiškas ir juo nepakankamai sprendžiamos mums iškilusios problemos. Pats laikas keisti mastelį, kaip padarėme prieš keletą metų imdamiesi klimato politikos. Todėl EESRK ir pasirinko vandenį savo kompleksine šių metų tema ir ragins parengti ES mėlynąjį kursą – visa apimančią strategiją su vandeniu susijusiems iššūkiams spręsti. Vanduo yra gyvybiškai būtinas, todėl nebegali būti laikomas vienu iš ES žaliojo kurso ramsčių – jam reikia savo atskiros politikos.

EESRK skyriai rengia keletą nuomonių savo iniciatyva, skirtų ekonominiams, socialiniams, aplinkos ir geopolitiniams vandens iššūkių aspektams. Nagrinėjame jų poveikį žemės ūkiui, pramonei, infrastruktūrai ir tvariam vartojimui, pabrėžiame būtinybę ES kontroliuoti vandenį ir užtikrinti patikimų duomenų teikimą, taip pat raginame skirti pakankamą finansavimą.  

Manome, kad būtina geriau integruoti vandenį į visų sričių ES politiką, įskaitant ES pramonės politiką. ES taip pat turi galimybę pirmauti šioje srityje. Kad paremtų mūsų visuomenės pertvarką, Europa privalo tapti pasauline tausiai vandenį naudojančių technologijų lydere. Tai visai visuomenei svarbi problemų sprendimo dalis, nes tokiu būdu žemės ūkis ir viešasis bei privatus vandens naudojimas taptų tausesnis ir tvaresnis ir prisidėtų prie mūsų konkurencingumo ir būsimo užimtumo.

Mes norime, kad vanduo taptų vienu iš būsimos Europos Komisijai kadencijos prioritetų. Spalio 26 d. EESRK priims nuomonę „Raginimas parengti ES mėlynąjį kursą“ ir pateiks konkrečių ir prasmingų pasiūlymų dėl naujos Europos vandens strategijos.

Tačiau šio tikslo vieni pasiekti negalime. EESRK glaudžiai dirba su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir institucijomis rengiant plataus užmojo Europos vandens politiką. Stebėsime, kaip atsižvelgiama į mūsų pasiūlymus ir kokių tolesnių veiksmų imamasi šioje srityje ateinančiais mėnesiais ir metais, nes tai tiesiogiai paveiks visų mūsų piliečių gyvenimą. Kviečiu Jus prisidėti prie mūsų raginimo parengti ES mėlynąjį kursą.

Pramonės permainų konsultacinės komisijos pirmininkas Pietro De Lotto