Apa este un drept al omului și un element esențial pentru toate viață în general. Accesul la apă a fost multă vreme o realitate de la sine înțeleasă în Europa.

Dar lumea se confruntă cu o criză a apei, iar continentul nostru nu face excepție. Rapoartele recente arată că Uniunea Europeană nu este pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de apă. Aproximativ 30% din populația UE este afectată de o formă de stres hidric. Vara trecută, în Europa s-a înregistrat cea mai gravă secetă din ultimii 500 de ani. Lipsa accesului la apă și la salubritate de bună calitate și la prețuri accesibile, adică sărăcia în domeniul apei, face parte din cotidianul a milioane de cetățeni ai UE.  

CESE crede cu tărie că abordarea actuală a UE în ce privește politicile privind apa este fragmentată și nu abordează suficient provocările cu care ne confruntăm. Este timpul pentru o schimbare de paradigmă, pe modelul politicilor climatice adoptate acum câțiva ani. Iată de ce CESE a ales tematica apei ca pachet transversal în acest an și va solicita un Pact albastru al UE, o strategie cuprinzătoare pentru a aborda toate provocările viitoare din acest domeniu. Apa este vitală și, prin urmare, nu mai poate fi tratată doar ca unul dintre pilonii Pactului verde al UE, merită o politică proprie.

În secțiunile sale, CESE lucrează la un set de avize din proprie inițiativă, care acoperă aspectele economice, sociale, de mediu și geopolitice ale provocărilor legate de apă. Examinăm impactul acestora asupra agriculturii, industriilor, infrastructurilor și consumului durabil, subliniem nevoia analizei prospective în UE cu privire la apă și nevoia de date fiabile și solicităm o finanțare adecvată.  

Considerăm că este nevoie să integrăm mai bine apa în toate politicile UE, inclusiv în politica industrială a UE. UE are, de asemenea, posibilitatea de a se poziționa ca lider în acest domeniu. Pentru a sprijini transformarea societății noastre, Europa trebuie să devină lider mondial în tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de apă. Acestea reprezintă o parte importantă a soluției pentru întreaga societate, făcând agricultura și consumul public și privat mai eficiente din punct de vedere al consumului de apă și mai durabile și contribuind la competitivitatea noastră și la ocuparea forței de muncă în viitor.

Scopul nostru este ca Comisia Europeană să adopte problematica apei ca una dintre prioritățile sale politice pentru următorul mandat. La 26 octombrie, CESE va adopta solicitarea privind un Pact albastru al UE și va prezenta propuneri concrete și semnificative pentru o nouă strategie europeană în domeniul apei.

Dar singuri nu vom putea reuși. CESE colaborează îndeaproape cu părțile interesate și cu instituțiile-cheie pentru o politică europeană ambițioasă în domeniul apei. Vom monitoriza acceptarea propunerilor noastre și ne vom asigura că ele vor determina acțiuni concrete pe această temă în lunile și anii următori, cu un impact direct asupra vieții fiecărui cetățean. Vă invităm să vă alăturați inițiativei noastre, să ne sprijiniți apelul pentru un Pact albastru al UE.

Pietro De Lotto, Președintele Comisiei consultative pentru mutații industriale