Voda je ljudsko pravo i ključna je za sve aspekte života. Pristup vodi u Europi već duže vrijeme uzimamo zdravo za gotovo.

Međutim, svijet se suočava s krizom povezanom s vodom, a naš kontinent nije iznimka. Nedavna izvješća pokazuju da Europska unija nije na dobrom putu da ostvari ciljeve održivog razvoja povezane s vodom. Oko 30 % stanovništva EU-a pogođeno je nekim oblikom nestašice vode. U ljeto 2022. u Europi su zabilježene najteže suše u posljednjih 500 godina. Milijuni građana EU-a svakodnevno su suočeni s nedostatkom pristupa kvalitetnoj i cjenovno pristupačnoj vodoopskrbi i odvodnji, odnosno siromaštvom u pogledu vode.  

EGSO čvrsto vjeruje da je trenutačni pristup EU-a vodnim politikama rascjepkan i da se njime ne rješavaju u dovoljnoj mjeri problemi s kojima se suočavamo. Krajnje je vrijeme za velike promjene, kao što je bio slučaj s klimatskim politikama prije nekoliko godina. Zbog toga je EGSO ove godine odabrao vodu kao svoj međusektorski paket te će pozvati na donošenje plavog plana EU-a, sveobuhvatne strategije za suočavanje saješavanje svim budućim izazovima u području vode. Voda je od ključne važnosti i stoga se više ne može smatrati jednim od stupova zelenog plana EU-a, ona zaslužuje vlastitu politiku.

EGSO u svojim stručnim skupinama radi na nizu samoinicijativnih mišljenja koja obuhvaćaju gospodarske, socijalne, okolišne i geopolitičke aspekte izazova povezanih s vodom. Ispitujemo njihove učinke na poljoprivredu, industriju, infrastrukturu i održivu potrošnju, ističemo potrebu za predviđanjima na razini EU-a u pogledu vode i potrebu za pouzdanim podacima te pozivamo na odgovarajuće financiranje.  

Smatramo da je vodu potrebno bolje integrirati u sve politike EU-a, uključujući industrijsku politiku EU-a. EU također ima priliku postati predvodnik u tom području. Kako bi podržala preobrazbu našeg društva, Europa mora postati svjetski predvodnik u tehnologijama koje učinkovito koriste vodu. One su važan dio rješenja za cjelokupno društvo, čine poljoprivredu i javnu i privatnu potrošnju učinkovitijom i održivijom te doprinose našoj konkurentnosti i budućem zapošljavanju.

Naš je cilj da Europska komisija usvoji vodu kao jedan od svojih političkih prioriteta za sljedeći mandat. EGSO će 26. listopada usvojiti svoj poziv za izradu plavog plana EU-a i iznijeti konkretne i smislene prijedloge za novu europsku strategiju za vodu,

ali to ne možemo postići sami. EGSO blisko surađuje s ključnim dionicima i institucijama na ambicioznoj vodnoj politici za Europu. Pratit ćemo prihvaćanje naših prijedloga i pobrinuti se da se u narednim mjesecima i godinama poduzmu daljnje mjere u vezi s tom temom, koja izravno utječe na živote svih građana. Pozivam vas da nam se pridružite i podržite nas u našem pozivu na izradu plavog plana EU-a.

Pietro De Lotto, predsjednik Savjetodavnog povjerenstva za industrijske promjene