Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad su visais suinteresuotaisiais subjektais būtų konsultuojamasi ir jiems būtų naudingi Europos Komisijos Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pasiūlymai, kuriais ES siekiama iki 2030 m. sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį 55 proc.

„Persvarstytų 2030 m. tikslų įgyvendinimas, kaip siūloma Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinyje, turės nevienodą poveikį regionams ir bendruomenėms visoje Europoje. Todėl labai svarbu, kad siekiant socialiai teisingos, konkurencingos ir žaliosios pertvarkos, būtų tinkamai suplanuoti ir tinkamai finansuojami atitinkami solidarumo mechanizmai“, – teigė EESRK pirmininkės pavaduotojas Cillian Lohan.

EESRK nuomonės ir bendros išvados

EESRK savo nuomonėse (iš viso 22 nuomonės,< style="color:blue">< class="underline">) tvirtai remia šį priemonių rinkinį kaip būtiną priemonę energetikos pertvarkai paspartinti ir neutralizuoti poveikį klimatui. Tačiau Komitetas taip pat pabrėžia, kad politika turi būti užtikrinta tinkama socialinio teisingumo, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir konkurencingumo pusiausvyra.

EESRK pateikia šias bendras rekomendacijas:

  • nors siūlomos priemonių rinkinio priemonės daro didelį poveikį kai kuriems sektoriams, pereinant prie žaliosios pramonės bus suteikta galimybių kitiems sektoriams. Turi būti siekiama užtikrinti subalansuotą politiką, kuria būtų remiami tie, kuriuos su klimato kaita susijusi pertvarka paveikė neigiamai.
  • Tiek verslininkams, tiek darbuotojams reikia parengti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas, siekiant užtikrinti galimybę naudotis naujausiomis turimomis technologijomis ir įgyti skaitmeninių bei su tvarumu susijusių įgūdžių.
  • Pilietinės visuomenės dalyvavimas yra labai svarbus siekiant skaidrumo, atskaitomybės ir subalansuotos ekonominės politikos visoje ES, kad visų interesai būtų suderinti.
  • Socialiniai partneriai ir atitinkamos pilietinės visuomenės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį ir turi dalyvauti tiek Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinio planavimo, tiek įgyvendinimo etapuose.

Labai svarbu, kad įgyvendinant pertvarką niekas nebūtų paliktas nuošalyje, o tai reiškia, kad piliečiai turi būti žaliosios pertvarkos pagrindas. (mr)