Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat o serie de măsuri pentru a se asigura că toți cetățenii sunt consultați și beneficiază de propunerile Comisiei Europene cuprinse în pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, care plasează UE pe calea către reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55 % până în 2030.

‚‚Atingerea obiectivelor revizuite pentru 2030, astfel cum se propune în pachetul «Pregătiți pentru 55»”, va avea un impact inegal asupra regiunilor și comunităților din întreaga Europă. Prin urmare, este extrem de important să se conceapă mecanisme de solidaritate adecvate și finanțate corespunzător, pentru a avansa pe calea unei tranziții verzi, echitabile din punct de vedere social și competitive”, a declarat Cillian Lohan, vicepreședintele CESE.

Avizele CESE și concluziile comune

CESE, în avizele sale (22 de avize în total),< style="color:blue">< class="underline">sprijină ferm pachetul, considerându-l un mijloc necesar de a accelera tranziția energetică și de a atinge neutralitatea climatică. Cu toate acestea, el subliniază că politicile cuprinse în pachetul „Pregătiți pentru 55” trebuie să asigure un echilibru adecvat între echitatea socială, reducerea emisiilor și competitivitate.

Recomandările comune formulate de CESE:

  • Deși anumite sectoare sunt puternic afectate de măsurile propuse în acest pachet legislativ, tranziția către o industrie verde va genera oportunități pentru alte sectoare. Obiectivul trebuie să fie asigurarea unor politici echilibrate, care să vină în sprijinul celor afectați de tranziția climatică.
  • Sunt necesare programe de perfecționare și recalificare profesională destinate atât antreprenorilor, cât și lucrătorilor, pentru a asigura accesul la cele mai recente tehnologii disponibile și la competențele digitale și durabile.
  • Implicarea societății civile este esențială pentru asigurarea transparenței și a responsabilității și pentru instituirea unei politici economice echilibrate în întreaga UE, care să permită reconcilierea tuturor intereselor.
  • Partenerii sociali și organizațiile relevante ale societății civile joacă un rol important în acest sens și trebuie implicate atât în faza de planificare, cât și în cea de punere în aplicare a pachetului „Pregătiți pentru 55”.

Este vital ca tranziția să nu lase pe nimeni în urmă, ceea ce înseamnă că cetățenii trebuie să se afle în centrul tranziției verzi. (mr)