parengė EESRK Darbuotojų grupė

Pramonės pokyčiai gali lemti geresnes darbo vietas ir darbo sąlygas, užtikrinančias tvarų ekonomikos augimą ir įtraukumą. Tačiau jie gali atnešti ir didžiulę nelygybę ir skurdą, didėjantį tam tikrų grupių nedarbą ir galiausiai socialinės sanglaudos lūžį, kuris kels pavojų pačiai ES ir demokratijai.

Neatsitiktinai pasikeitusios pagrindinės gamybos ir darbo santykių sąlygos per visą istoriją ne kartą sukrėtė visuomenės pamatus.

Tačiau, tai, kaip šie pokyčiai vyksta, labai priklauso nuo politinių sprendimų. Paskutinėje 2020 m. gruodžio mėn. plenarinėje sesijoje Europos Parlamento prašymu EESRK priėmė labai svarbią nuomonę dėl pramonės pereinamojo laikotarpio. Joje pateikiamos gairės kaip patenkinti sąžiningumo ir teisingumo poreikį vykstant technologiniams ir ekonominiams pokyčiams pramonėje ir darbo pasaulyje.

Norint įveikti pandemijos sukeltą ekonomikos nuosmukį ir sukurti atsparesnę, modernią, ekologišką, skaitmeninę ir įtraukią ekonomiką bei visuomenę, visų pirma reikalingas stiprus socialinis komponentas. Pokyčių, kurie turi apimti aiškų, platų ir tvirtą socialinių partnerių dalyvavimą ir tvirtą bei aiškią reguliavimo sistemą, centre turi būti Europos socialinių teisių ramstis.

Todėl šioje nuomonėje išdėstoma, kaip pasiekti būtiną, tačiau dažnai pamirštamą pusiausvyrą, kurią reikia užtikrinti ne tik tarp aplinkos ir ekonominių aspektų, bet ir socialiniu lygmeniu: įsipareigojimas nepalikti nė vieno nuošalyje nėra tik geri ketinimai. Tai yra būtinybė, norint užkirsti kelią populizmui, prasidėjusiam po 2008 m. krizės ir jos paskatintų griežtų taupymo priemonių. (prp)