Platforma civilnog društva EU-a i Ukrajine

This page is also available in

Politička poglavlja Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine potpisana su 21. ožujka 2014., a ostali dijelovi 27. lipnja 2014. Važni dijelovi Sporazuma – ali ne i dio o trgovini – privremeno su stupili na snagu 1. studenog 2014., a odredbe Sporazuma koje se tiču trgovine privremeno su stupile na snagu 1. siječnja 2016. Sporazum će u potpunosti stupiti na snagu nakon što ga ratificiraju sve države članice EU-a.

Institucionalnim, općim i završnim odredbama Sporazuma (članak 469.) predviđena je uspostava Platforme civilnog društva, čija je zadaća promicanje redovitog sastajanja predstavnika civilnog društva obiju strana „kako bi bili informirani o provedbi Sporazuma te joj doprinosili“. Stoga ta Platforma predstavlja dopunu političkim tijelima osnovanima u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine te organizacijama civilnog društva s obje strane omogućuje praćenje procesa provedbe iz perspektive civilnog društva i iznošenje preporuka nadležnim tijelima.

Sastav je uređen člankom 469., kojim je predviđeno da će se Platforma civilnog društva EU-a i Ukrajine „sastojati od predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) s jedne strane te predstavnika civilnog društva Ukrajine s druge“.

Platforma je osnovana 16. travnja 2015. i ima članove s obiju strana. IZ EU-a to su članovi EGSO-a i stalni promatrači iz europskih mreža civilnog društva (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe i Forum civilnog društva Istočnog partnerstva).

Platforma može iznositi preporuke Vijeću za pridruživanje (na ministarskoj razini). Povrh toga, Odbor za pridruživanje (na razini viših državnih službenika) i Parlamentarni odbor za pridruživanje dužni su održavati redovne odnose s njezinim predstavnicima kako bi bili upoznati s njihovim stajalištima o postizanju ciljeva Sporazuma o pridruživanju (članak 470.).