Az EU–Ukrajna civil társadalmi platform

This page is also available in

Az EU–Ukrajna társulási megállapodás politikai fejezeteit 2014. március 21-én, a többi fejezetét pedig 2014. június 27-én írták alá. A megállapodás fontos részeit – kizárva mindenekelőtt a kereskedelemre vonatkozó részt –, 2014. november 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kezdték, a megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazása pedig 2016. január 1-jével kezdődött meg. A megállapodás teljes körűen akkor lép hatályba, amikor azt az összes uniós tagállam ratifikálta.

Az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának intézményi, általános és záró rendelkezései (469. cikk) előírják egy civil társadalmi platform létrehozását, amelynek feladata a két fél civil társadalmának képviselői között rendszeres találkozók elősegítése „annak érdekében, hogy tájékoztassák őket e megállapodás végrehajtásáról, és a végrehajtással kapcsolatos véleményeket gyűjtsenek”. A platform tehát kiegészíti az EU–Ukrajna társulási megállapodás keretében felállított politikai testületeket, és lehetővé teszi mindkét oldal civil társadalmi szervezetei számára, hogy a civil társadalom szemszögéből kövessék nyomon a végrehajtás folyamatát, és ajánlásokat fogalmazzanak meg az illetékes hatóságok számára.

Az EU–Ukrajna civil társadalmi platform összetételéről a 469. cikk rendelkezik; eszerint a platform „egyrészről az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tagjaiból, másrészről az ukrán civil társadalom képviselőiből áll”.

A platform 2015. április 16-án alakult meg, és munkájában mindkét oldalról részt vesznek tagok. Az EU részéről az EGSZB tagjaiból és a civil társadalmak európai hálózatainak (Eurochambres, BusinessEurope, ETUC, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe és a keleti partnerség civil társadalmi fóruma) állandó megfigyelőiből áll.

A platform ajánlásokat fogalmazhat meg a Társulási Tanács (miniszteri szint) számára, továbbá a Társulási Bizottság (magas rangú köztisztviselők szintje) és a Parlamenti Társulási Bizottság köteles rendszeresen kapcsolatot tartani a civil társadalmi platform képviselőivel, hogy megismerje véleményüket a társulási megállapodás célkitűzéseinek eléréséről (470. cikk).