Pripremila Antje Gerstein, članica Skupine poslodavaca EGSO-a

Europska komisija predstavila je 23. veljače prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, u kojem uspostavlja okvir kojim se poduzeća obvezuju da identificiraju negativne utjecaje na okoliš i ljudska prava u svojoj organizaciji i u cijelom svom lancu vrijednosti te da poduzmu odgovarajuće mjere protiv njih.

Nažalost, prijedlog u sadašnjem obliku ne ispunjava željene ciljeve. Valja naglasiti da je Komisijin Odbor za nadzor regulative u ocjeni učinka upozorio na ozbiljne propuste, među ostalim na to da je opis problema nejasan i da izvješće treba biti bolje usklađeno s drugim inicijativama.

Suzakonodavci bi se morali nastojati udaljiti od odredaba koje samo nameću obveze i umjesto toga izabrati više procesno usmjeren pristup koji se temelji na sudjelovanju i jačanju povjerenja. To znači da bi od poduzeća trebalo očekivati da svoje postupke dužne pažnje u pogledu ljudskih prava osmisle na način koji je utemeljen na riziku i razmjeran njihovim potencijalnim i stvarnim učincima.

Budući da je poduzećima potrebna pravna sigurnost i da moraju što više smanjiti rizike u vezi s odgovornosti, ona bi se mogla osjetiti prisiljena skratiti lance opskrbe i povući se iz regija s problematičnim odnosima na području ljudskih prava. To bi moglo imati ozbiljne posljedice jer bi oštetilo svjetsku trgovinu, a mnogi radnici u državama u razvoju i državama u usponu izgubili bi posao.

I mišljenje Odbora za nadzor regulative i mišljenje EGSO-a „Održivo korporativno upravljanje“ (INT/973) naglašavaju potrebu za usklađenosti zakonodavstva i politike. Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i Smjernice OECD-a referentna su mjerila koja jasno određuju dužnosti i odgovornosti svih aktera i moramo ih poštovati.

Europski parlament i Vijeće EU-a moraju izabrati: žele li stvoriti konstruktivan pristup održivim globalnim lancima opskrbe koji se temelji na partnerstvu, koji je otporan na promjene u budućnosti, usmjeren na rezultate i stvaran? Žele li osigurati bolju usklađenost paralelnih inicijativa povezanih s proizvodima? Ako je tako, onda nam ostaje još puno za učiniti. Suzakonodavce možemo uvjeriti da su poslodavci spremni ispuniti svoje obveze kako bi se osigurao uspješan ishod. Ova se Direktiva odnosi na osnovne poslove naših članova i članica. Zato se moramo pobrinuti da u tome uspijemo.


Cijeli članak dostupan je u biltenu Skupine poslodavaca: https://europa.eu/!vYX7Wq