Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

Displaying 51 - 60 of 173

Pages

Opinion
Tuairimí a glacadh on 04/05/2011
Tagairt: 
CCMI/81-EESC-2011-806

The external dimension of European industrial policy – is the EU's trade policy really taking the interests of European industry into account?

Opinion
Tuairimí a glacadh on 04/01/2010
Tagairt: 
REX/273-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
458 -
Dec 16, 2009 Dec 17, 2009

In the Committee's view, the right to food is a fundamental citizenship right, as is the right of civil society to intervene in all aspects of this issue; moreover, it considers global food security to be a fundamental human right.

Trade and Food Security

23/12/2019
News

The European Economic and Social Committee (EESC) firmly believes that infringements of human rights can be better prevented when there is an internationally agreed binding standard implemented and protected by states. Therefore, in an opinion adopted at its December plenary session, the EESC supports the United Nations Human Rights Council initiative to adopt a binding UN treaty to regulate businesses activities, including sanctions in case of violation of international human rights law.

09/10/2019
News

"An open economy and open society are key enablers of European prosperity, wellbeing and way of life" states the Helsinki Declaration on Open Europe. The declaration was signed by the EESC Employers' Group, the Confederation of Finnish Industries EK and Finland Chamber of Commerce during the conference "An open Europe – How does it benefit us all?" on 9 October in Helsinki, Finland.

28/03/2019
Jonathan Peel during the plenary session
News

The European Economic and Social Committee (EESC) has adopted at its March plenary session an opinion on the Joint Communication "Connecting Europe and Asia – Building blocks for an EU Strategy", issued by the European Commission and the EU High Representative in September 2018. The EESC considers it to be a seriously missed opportunity, with many significant strategic gaps, little ambition and no real depth of vision offered as to the development of EU's relationship and connectivity with Asia.  

Pages