Mednarodna trgovina

This page is also available in

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 51 - 60 of 191

Pages

Opinion
Sprejeta on 04/05/2011
Referenca: 
CCMI/81-EESC-2011-806

The external dimension of European industrial policy – is the EU's trade policy really taking the interests of European industry into account?

Opinion
Sprejeta on 04/01/2010
Referenca: 
REX/273-EESC-0000
Plenarno zasedanje: 
458 -
Dec 16, 2009 Dec 17, 2009

In the Committee's view, the right to food is a fundamental citizenship right, as is the right of civil society to intervene in all aspects of this issue; moreover, it considers global food security to be a fundamental human right.

Trade and Food Security

01/02/2022
News

A week of EESC outstanding engagements on Trade and sustainable development (TSD) is proof that the voice of civil society matters when it comes to delivering a truly sustainable trade policy. It is also the result of relentless efforts to bring clear, relevant and operational recommendations to the table by means of its opinions. The debate is at its peak as the EU Commission reviews its own approach to TSD and Domestic Advisory Groups (DAGs).

23/12/2019
News

The European Economic and Social Committee (EESC) firmly believes that infringements of human rights can be better prevented when there is an internationally agreed binding standard implemented and protected by states. Therefore, in an opinion adopted at its December plenary session, the EESC supports the United Nations Human Rights Council initiative to adopt a binding UN treaty to regulate businesses activities, including sanctions in case of violation of international human rights law.

Pages