Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

Displaying 41 - 50 of 157

Pages

Tuairimí a glacadh on 18/04/2018
Tagairt: 
REX/498-EESC-2017

The EU has one of the world's most open investment regimes, and collectively EU Member States have the fewest restrictions in the world on foreign direct investment (FDI). The OECD expressly acknowledged this in its FDI Regulatory Restrictiveness Index which measures statutory barriers against foreign investment in over 60 countries.

The Commission's reflection paper of 10 May 2017 on Harnessing Globalisation recognised increasing concerns about foreign investors' strategic acquisitions of European companies with key technologies. These concerns called into question the capacity of the current regulatory framework to address them.

Tuairim ó CESE: Screening of foreign direct investments into the European Union

Tuairimí a glacadh on 30/10/2019
Tagairt: 
REX/517-EESC-2019
Seisiún iomlánach: 
547 -
Oct 30, 2019 Oct 31, 2019

Tuairim ó CESE: The role of the EU's trade and investment policies in enhancing the EU's economic performance (own-initiative opinion)

Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/427-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

Common commercial policy

04/02/2019

An effective solution for taxation of businesses in the digitalised economy should be found at the global level, to prevent further unilateral action and to ensure sustainable growth, investment, tax certainty and fairness, international tax experts and civil society representatives stated at a hearing held by the European Economic and Social Committee (EESC) on 29 January.

31/03/2017

The condition of the European economy, completing the Single Market, trade and Brexit – these are the top issues for European employers' organisations in the forthcoming months. On 29 March 2017, the Directors-General and Secretaries-General of BusinessEurope, EuroCommerce and Copa-Cogega presented their priorities and debated with the members of the EESC Employers' Group.

03/05/2016
©shutterstock/ Pressmaster

Can European trade and investment policy promote sustainable development and social justice at home and abroad? 

Setting out its positive agenda for business while insisting on the importance of promoting European values, the European Commission’s new ‘Trade for all’ Communication is a timely update on EU trade and investment policy, according to a recently published opinion by the European Economic and Social Committee (EESC).

14/12/2016

Le CESE considère qu’après vingt ans d’existence, l’union douanière UE-Turquie – qui fournit le cadre aux relations commerciales bilatérales – est devenue obsolète, et qu’un nouveau type d’accord commercial reflétant les besoins actuels doit être établi. Le Comité considère toujours la Turquie comme un partenaire très important, et aussi ...

28/03/2019
Jonathan Peel during the plenary session

The European Economic and Social Committee (EESC) has adopted at its March plenary session an opinion on the Joint Communication "Connecting Europe and Asia – Building blocks for an EU Strategy", issued by the European Commission and the EU High Representative in September 2018. The EESC considers it to be a seriously missed opportunity, with many significant strategic gaps, little ambition and no real depth of vision offered as to the development of EU's relationship and connectivity with Asia.  

Pages