Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

Displaying 31 - 40 of 173

Pages

Opinion
Tuairimí a glacadh on 02/07/2015
Tagairt: 
REX/433-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The own-initiative opinion will focus on the impact of the TTIP on SMEs and reflect on the provisions that would need to be included in the TTIP in order to take account of the specific character of SMEs in the negotiations and implementation of an eventual EU-US agreement. The opinion will also look at how to increase the awareness of SMEs as to existing support services and programmes, and particularly about the new business opportunities that may arise with this agreement.

TTIP and its impact on SMEs

Opinion
Tuairimí a glacadh on 27/05/2015
Tagairt: 
REX/411-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the investment policy is an exclusive competence of the European Union. The EU is aiming to include therefore in the new trade and investment agreements provisions on investor protection and investor to state dispute settlement (ISDS) which will replace existing Bilateral Investment Agreements (BIT) signed by Member States and will grant the same level of protection to all EU investors.

Investor protection and investor to State dispute settlement in EU trade and investment agreements with third countries

Downloads: 

CP 33 EN TTIP

Opinion
Tuairimí a glacadh on 18/03/2015
Tagairt: 
REX/444-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
506 -
Mar 18, 2015 Mar 19, 2015

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country and actions based thereon or resulting therefrom (recast)

Protection against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country

Opinion
Tuairimí a glacadh on 21/01/2015
Tagairt: 
REX/434-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
504 -
Jan 21, 2015 Jan 22, 2015

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures that the Union may take in relation to the combined effect of anti-dumping or anti-subsidy measures with safeguard measures (codification)

Antidumping measures

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/431-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (codification)

Protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/429-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part (codification)

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/428-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters (codification)

Measures concerning anti-dumping and anti-subsidy matters

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/427-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

Common commercial policy

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/426-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Common rules for imports of textile products from certain third countries

Opinion
Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/425-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports from certain third countries (recast)

Common rules for imports from certain third countries

Pages