Ihmisten tasalta -podcastin toisen kauden kolmas jakso: Uusi kertomus Euroopalle

Covid-19-kriisi on osoittanut EU:n jäsenvaltioiden, toimielinten ja kansalaisten välisen solidaarisuuden merkityksen. Keskustelemme tältä pohjalta siitä, miksi juuri alkanut Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uusi ja tärkeä vaihe yhteisen eurooppalaisen tulevaisuutemme yhteisessä pohdinnassa.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Kesä tuo mukanaan toivon häivähdyksen

Hyvät lukijat

Kesän alku avaa tällä kertaa paljon lupaavampia näkymiä kuin viime vuonna. Tarkoitus on, että heinäkuun loppuun mennessä lähes 70 prosenttia aikuisista EU:ssa on saanut vähintään yhden annoksen covid-19-rokotetta. Matkustamisesta on tulossa mahdollista, vaikka se ei ole vielä yksinkertaista. Next Generation EU -rahaston käyttöönotto on pääsemässä hyvään vauhtiin.

Tärkeitä päivämääriä

13. heinäkuuta, Bryssel

Pyöreän pöydän keskustelu ilmastosta ja kestävästä kehityksestä nuorten kanssa

22.–23. syyskuuta 2021, Bryssel

ETSK:n täysistunto

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.
Heinäkuun numerossamme olemme pyytäneet perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän ryhmän puheenjohtajaa Cristian Pîrvulescua kertomaan meille ajatuksiaan sananvapaudesta.

 

Sananvapaus on oikeus, jota on vaalittava ja puolustettava

Väkivalta tuntuu toimivan yhä useammin kiihokkeena sosiaalisessa mediassa. Tämä voi johtaa sanalliseen tai fyysiseen väkivaltaan auktoriteetteja kohtaan, olipa kyse sitten poliitikoista, poliisivoimista, instituutioista tai yksityishenkilöistä. Kuvitellaan, että sosiaalisessa mediassa voi sanoa mitä tahansa riippumatta siitä, onko se totta vai valetta Joku voi esimerkiksi pitää oikeutettuna ilmaista tyytymättömyytensä toista ihmistä kohtaan ja mennä jopa niin pitkälle, että lyö Ranskan valtion päämiestä.

Olette perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän ryhmän puheenjohtaja. Mihin on mielestänne tätä taustaa vasten vedettävä raja perusoikeuksien ja yksilön vapauksien, erityisesti sanavapauden, välille?

Yhteisen eurooppalaisen perusoikeuksien vaalimisen kulttuurin puolesta

ETSK:n jäsen Cristian Pîrvulescu

Ajat, jolloin perusoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian toteutumista voitiin pitää Euroopassa itsestäänselvyytenä, ovat lopullisesti ohi. On yhä ilmeisempää, että näitä arvoja on puolustettava oma-aloitteisesti, kun vastassa ovat populismi, vihapuhe, hyökkäykset vähemmistöjä vastaan, kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen ja eräiden maiden hallitusten pyrkimys keskittää valta itselleen. ETSK:ssa toimiva perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä väliaikainen ryhmä pyrkii edistämään perusoikeuksien kulttuurin juurtumista Eurooppaan.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi yllätysvieraan, jonka työ ja tekemiset käyvät innoitukseksi muille.

ETSK-infon heinäkuun numerossa haastattelemme Maailman terveysjärjestön Euroopan aluejohtajaa Hans Henri Klugea ja The Ocean Race Summit -tapahtumista purjehduskilpailun organisaatiossa vastaavaa johtajaa Johan Stridiä.

”Tulevaisuus ei ole kiveen hakattu, ja covid-19-pandemian kehitys riippuu meistä itsestämme”

Maailman terveysjärjestön Euroopan aluejohtajan Hans Henri Klugen haastattelu

Miten hyvin rokotuskampanja on mielestänne tehonnut Euroopassa?

Maailmassa on ollut helmikuun 4. päivästä 2021 lähtien enemmän covid-19-rokotuksen saaneita kuin tartunnan saaneita epidemian alusta lukien. Euroopassa on tähän mennessä annettu yli 477 miljoonaa covid-19-rokotusta (tilanne 17. kesäkuuta).

Meidän on kaikkien tehtävä voitavamme maapallon terveydentilan parantamiseksi

Johan Strid, The Ocean Race Summit -tapahtuman johtaja

”Miksi The Ocean Race -purjehduskilpailu haluaa olla mukana edistämässä uusia ja entistä tehokkaampia toimenpiteitä tiettyjen sinisen planeettamme polttavimpien ongelmien ratkaisemiseksi?” Tätä kysytään minulta usein, ja vastaukseni on, että meidän on kaikkien tehtävä voitavamme maapallon terveydentilan parantamiseksi. Purjehdusväelle on tärkeää pitää huolta erityisesti omasta areenastamme eli valtameristä. 

Uutisia ETSK:sta

Slovenian EU-puheenjohtajakausi ajoittuu Euroopan käännekohtaan

Slovenian puheenjohtajakausi Euroopan unionin neuvostossa alkoi 1. heinäkuuta 2021 Euroopan yrittäessä toipua, rakentaa parempaa ja nousta aiempaa vahvempana covid-19-pandemiasta.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: ETSK:n kuulemiset tavoittavat Euroopan kaikki kolkat

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng käynnisti Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvät komitean viralliset toimet suoralla kyselytilaisuudella. ##CoFoE (Euroopan tulevaisuuskonferenssi) – Kansalaiset takaisin Eurooppa-hankkeen ytimeen -tapahtumassa käsiteltiin kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä ja odotuksia konferenssista. Samalla korostettiin myös, että on tärkeää tehdä yhteistyötä Brysselin kuplan ulkopuolisten ihmisten kanssa, ja valmisteltiin tulevia kansalaiskuulemisia.

”Euroopan vihreän kehityksen ohjelman on oltava oikeudenmukainen, muutoin se ei maksa vaivaa”

ETSK:n kesäkuun täysistunnossa Frans Timmermans kertoi toimenpiteistä, joilla suojellaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia siinä tilanteessa, että hiilen hinnoittelua laajennetaan lämmitys- ja liikennepolttoaineisiin. Lisäksi hänelle esitettiin ETSK:n ehdotukset yritysten vihreää siirtymää koskevan päätöksenteon parantamisesta työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun avulla.

Euroopan tulevaisuuden painopisteenä on oltava elpyminen ja jälleenrakentaminen pandemian jälkeen

EU:n lähitulevaisuuden tärkeimpiin painopisteisiin on kuuluttava Euroopan talouden saattaminen takaisin raiteilleen kestävän siirtymän toteuttamiseksi ja vaurauden tuottamiseksi unionin kansalaisille ja yrityksille. Tämä on ETSK:n kesäkuun täysistunnossa hyväksytyn päätöslauselman Euroopan komission vuoden 2022 työohjelmaa koskeva ETSK:n kannanotto keskeinen viesti.

EU:n uusi syöpästrategia on mahtava tilaisuus turvata eurooppalaisten terveys

Syövästä on tulossa suurin kuolinsyy EU:ssa, joten EU:n syöväntorjuntasuunnitelma on varmasti ajankohtainen. ETSK suhtautuu myönteisesti tähän suunnitelmaan, joka on virstanpylväs taistelussa syöpää vastaan. Ratkaisemattomat alueellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden muodot ovat kuitenkin merkki siitä, että parantamisen varaa on vielä.

Kansalaisyhteiskunnalle on annettava aktiivinen rooli EU:n arvojen puolustamisessa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vahvistanut sitoumuksensa tehdä Euroopan komission ja muiden EU:n toimielinten kanssa yhteistyötä EU:n ydinarvojen, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja demokratian, turvaamiseksi ja toteuttamiseksi.

”EU voi saada eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla jälleen yhteyden kansalaisiinsa, mutta tämä edellyttää aloitteen vaikutuksen vahvistamista”

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen kymmenes teemapäivä järjestettiin poikkeuksellisesti kaksipäiväisenä verkkotapahtumana. ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng, Euroopan komission varapuheenjohtaja Věra Jourová ja Euroopan parlamentin varapuhemies Pedro Silva Pereira arvioivat tapahtumassa tämän ainutlaatuisen osallistavan demokratian välineen nykytilaa.

Kiertotaloutta edistävien julkisten hankintojen tulisi olla pakollisia EU-maiden julkisyhteisöille

Julkisyhteisöt, joiden vuotuisten menojen osuus EU:n alueen yhteenlasketusta bkt:stä on noin 14 prosenttia (toisin sanoen 2 biljoonaa euroa), ovat suurimpia kuluttajia EU:ssa. Niiden varainkäyttö perustuu pääasiassa julkisiin tarjouskilpailuihin, joilla hankitaan tarvittavat urakat, palvelut ja tavarat yrityksiltä.

Palkka-avoimuus: sitovat toimet välttämättömiä mutta eivät riittäviä sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi

ETSK on tyytyväinen komission aloitteeseen palkkauksen avoimuutta koskevista sitovista toimenpiteistä mutta katsoo, että ehdotettua direktiiviä olisi vahvistettava monilta osin ja että tarvitaan lisätoimia sukupuolten palkkaerojen perimmäisiin syihin puuttumiseksi.

Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen on keskeisen tärkeää Euroopan unionin aseman vahvistamiseksi maailmassa

EU:n on asetettava kunnianhimoisia taloudellisia tavoitteita euron vahvistamiseksi. Tästä on tullut entistäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon maailmantalouden muutosvauhti ja EU:n nykyinen asema innovoinnin, kilpailukyvyn ja investointiystävällisen sääntely-ympäristön edistämisen suhteen.

ETSK peräänkuuluttaa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan todellista osallistumista kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoon

ETSK varoitti 31. toukokuuta etäkokouksena pidetyssä eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevän ryhmän vuosittaisessa konferenssissa, että useimmissa EU-maissa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ei ole läheskään riittävää.

Kohti kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä – ETSK:n mukaan siirtymän on oltava osallistava ja oikeudenmukainen

Sustainable food Systems

Antaakseen panoksensa YK:n ruokajärjestelmähuippukokoukseen 2021 ETSK järjesti 28. toukokuuta verkkokuulemisen, jossa tarkasteltiin eurooppalaisten elintarvikejärjestelmien haavoittuvuuksia ja niihin liittyvää eriarvoisuutta sekä kartoitettiin, miten voitaisiin tehdä toimitusketjuista tasapuolisempia ja oikeudenmukaisempia. YK:n, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin korkean tason puhujat esittivät näkemyksiään muutoksista, joita tarvitaan tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja oikeuksiin perustuvan lähestymistavan vahvistamiseksi siirryttäessä kestävämpiin elintarvikejärjestelmiin.

Liikenteen viherryttäminen edellyttää realistisia vaihtoehtoja

ETSK kannattaa liikenteen viherryttämistä mutta korostaa, että energiakäänteen on oltava oikeudenmukainen ja tarjottava toteuttamiskelpoisia ja realistisia vaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon kaikkien Euroopan alueiden, myös maaseudun, tarpeet sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset erityispiirteet.

ETSK keskustelee Euroopan päivitetystä teollisuusstrategiasta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja sen neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI) kävivät 17. kesäkuuta vilkkaan keskustelun, jossa tarkasteltiin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli julkaissut päivityksensä uuteen teollisuusstrategiaan. Tässä ensimmäisessä ETSK:n jaostojen yhteisiin toimiin kuuluvassa temaattisessa keskustelussa pohdittiin, sisältyykö päivitettyyn strategiaan riittävästi elementtejä, joilla voidaan vahvistaa EU:n teollisuuden häiriönsietokykyä ja strategista riippumattomuutta. 

Kumppanit molemmin puolin Atlanttia valmiita siirtymään sanoista tekoihin

ETSK:ssa toimiva transatlanttisten suhteiden seurantakomitea kokoontui vain muutama päivä ennen EU:n ja Yhdysvaltojen korkean tason huippukokousta keskustelemaan erilaisista kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeistä aiheista, ennen kaikkea ilmastonmuutoksesta ja kaupasta.

Uusi julkaisu: ETSK:n toiminta Slovenian puheenjohtajakaudella (heinä–joulukuu 2021)

Slovenia toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana toisen kerran historiassa, vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Ja toistamiseen sen puheenjohtajakausi osuu Euroopan kannalta kriittiseen hetkeen.

Uutisia ryhmiltä

Työnantajat-ryhmän digitalisaatioaiheisessa verkkoseminaarissa peräänkuulutettiin maaseudun digitalisointia koskevaa säädöstä

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n annettua kesäkuun täysistunnossaan lausunnot digimarkkinasäädöksestä ja digipalvelusäädöksestä työnantajat-ryhmä järjesti 14. kesäkuuta verkkoseminaarin digitalisaation haasteista ja EU:n uudesta taloudesta.

Sukupuolten palkkaerojen umpeen kuromista edistettävä ennen vuotta 2104

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Naisten palkat ovat Euroopassa keskimäärin 14 prosenttia miesten palkkoja alhaisemmat. Eräissä maissa tilanne on hitaasti kohentumassa, toisissa se sitä vastoin pahenee. Sukupuolten palkkaerojen odotetaan yleisesti ottaen kuroutuvan umpeen Euroopan unionissa 2100-luvulle tultaessa, mutta esimerkiksi Ranskassa tähän odotetaan päästävän vasta vuosituhannen kuluttua.

Tiedotusvälineiden vapautta ei voida pitää itsestäänselvyytenä vaan sitä on suojeltava aktiivisesti

Elena-Alexandra Calistru, ”moninainen Eurooppa” -ryhmän jäsen

Vain harvoissa maailman kolkissa voidaan nauttia Euroopan vakaasta perinteestä vapaan, riippumattoman median arvojen vaalimiseksi. Digitaalisten alustojen yleistyminen, epäliberaalit suuntaukset tiedon saannin estämiseksi, tutkiviin journalisteihin kohdistuva kasvava uhka ja covid-19-kriisi aiheuttavat kuitenkin erilaisia mutta samanaikaisia paineita yhteiskunnalliselle järjestelmälle, joka mahdollistaa poikkeuksellisen vapaan median olemassaolon ja sen demokraattisen tehtävän täyttämisen.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

ESMA – museo ja muistopaikka Argentiinassa: ihmisoikeuksien symboli

Työntekijät-ryhmä esitteli kampanjan Argentiinassa sijaitsevan ESMA-museon ja -muistopaikan kirjaamiseksi Unescon maailmanperintöluetteloon.

Vuosikymmen ilmastonmuutosta Ciril Jazbecin kuvissa

Juhlistaakseen alkavaa Slovenian kautta EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona ETSK järjestää verkossa näyttelyn, joka esittelee useasti palkitun slovenialaisen valokuvaajan Ciril Jazbecin töitä. Hän on Leica O.B. -voittaja sekä vuoden 2021 World Press Photo -palkinnonsaaja.