Covid-19-kriisi on osoittanut EU:n jäsenvaltioiden, toimielinten ja kansalaisten välisen solidaarisuuden merkityksen. Keskustelemme tältä pohjalta siitä, miksi juuri alkanut Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uusi ja tärkeä vaihe yhteisen eurooppalaisen tulevaisuutemme yhteisessä pohdinnassa.

Covid-19-kriisi on osoittanut EU:n jäsenvaltioiden, toimielinten ja kansalaisten välisen solidaarisuuden merkityksen. Keskustelemme tältä pohjalta siitä, miksi juuri alkanut Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uusi ja tärkeä vaihe yhteisen eurooppalaisen tulevaisuutemme yhteisessä p...Lisää

Covid-19-kriisi on osoittanut EU:n jäsenvaltioiden, toimielinten ja kansalaisten välisen solidaarisuuden merkityksen. Keskustelemme tältä pohjalta siitä, miksi juuri alkanut Euroopan tulevaisuuskonferenssi on uusi ja tärkeä vaihe yhteisen eurooppalaisen tulevaisuutemme yhteisessä pohdinnassa.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng esittelee uuden kertomuksen Euroopalle eli näkökulman, jota ETSK ajaa tulevaisuuskonferenssin johtokunnassa tarkkailijan ominaisuudessa, ja lupaa mobilisoida mahdollisimman laajan osallistumisen varmistamiseksi komitean mittavan sidosryhmäverkoston järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan piirissä.

Europarlamentaarikko ja tulevaisuuskonferenssin johtokunnan jäsen Guy Verhofstadt painottaa, että Eurooppa on tienhaarassa ja että unionin on nyt aika määrittää tuleva suuntansa yhdessä kansalaisten kanssa. Hän ehdotti Belgian pääministerinä toimiessaan vuonna 2001 Laekenin julistusta, joka merkitsi lähtölaukausta Euroopan tulevaisuutta käsitelleen valmistelukunnan työlle.

EU-kirjeenvaihtaja ja EU-asioiden huippuasiantuntija Lorenzo Consoli toteaa, ettei hän ole 30 Brysselin-vuotensa aikana nähnyt EU:lta koskaan näin kunnianhimoista Euroopan laajuista demokratian toteuttamiseen liittyvää tempausta. (dm)

Piilota