Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Tuokoon tämä vuosi parempaa ennustettavuutta sekä rauhaa ja iloa

Hyvät lukijat

Vuosi 2021 on alkanut edelleen covid-19:n, sulkutoimien ja työmarkkinoiden myllerryksen otteessa, mutta rokote antaa meille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Tänä vuonna on ratkaisevan tärkeää turvata riittävä määrä rokoteannoksia kaikille ja saada ihmiset vakuuttuneiksi rokotteen ottamisen järkevyydestä. Sitä mukaa kun tässä edistytään huomiota kiinnitetään yhä enemmän elpymiseen ja pandemian jälkeisen Euroopan rakentamiseen.

Portugali, jolle EU:n neuvoston puheenjohtajuus siirtyi 1. tammikuuta, on selkeästi omaksumassa tämän laaja-alaisemman, tulevaisuuteen suuntautuvan lähestymistavan. Puheenjohtajavaltion painopisteissä keskitytään torjumaan talouskriisiä ja vaimentamaan sen vaikutuksia kansalaisiin oikeudenmukaisen, vihreän ja digitaalisen elpymisen avulla.

Tärkeitä päivämääriä


24.–25. helmikuuta 2021, Bryssel
ETSK:n täysistunto


18.–19. maaliskuuta 2021, Brysse
Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi 2021

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.
 

EU:n ja Yhdysvaltojen vahvan kumppanuuden edistäminen

Dimitris Dimitriadis, ”Ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja

Uusi transatlanttinen toimintaohjelma on nyt keskeisessä asemassa EU:n kaikkien toimielimien poliittisella asialistalla. ETSK ja erityisesti ”ulkosuhteet”-jaosto kannattaa sitä varsin laajalti. Tästä ovat osoituksena transatlanttisten suhteiden seurantakomitean äskettäinen kokous, johon osallistui erittäin merkittäviä vieraita, jotka korostivat kansalaisyhteiskunnan vankan ja vakaan vuoropuhelun merkitystä, ja Yhdysvaltojen vuoden 2020 vaaleja koskeva ETSK:n puheenjohtajan julkilausuma ja oma kantani, jossa toivoin vahvaa kumppanuutta maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi uuden yllätysvieraan. Vieraat ovat tiedotusvälineistä tunnettuja eurooppalaisia vaikuttajia. He jakavat kanssamme ajatuksiaan maailmanmenosta, avaavat meille uusia näköaloja innostavasti ja antavat meille ajantasaista tietoa.

Yllätysvieraamme professori Danuta Hübner kertoo, mitä ajattelee brexitistä

Neuvoa-antava kansanäänestys, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta kysyttiin, pitäisikö heidän maansa erota Euroopan unionista, järjestettiin 23. kesäkuuta 2016. EU:sta eroamista kannatti vain hyvin pieni enemmistö briteistä. Tulokset olivat erilaisia eri puolilla maata: skotit, pohjoisirlantilaiset ja myöskään lontoolaiset eivät halunneet eroa. Kansanäänestyksen jälkeen maan hallitus kuitenkin sitoutui tekemään brexitistä totta. Erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020, ja siihen sisältyi 11 kuukauden siirtymäkausi oikeusvarmuuden takaamiseksi kaikille niille, joihin brexit vaikuttaa. Kun sopimus EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta tuli voimaan 1. tammikuuta 2021, Britanniasta tuli virallisesti unionin ulkopuolinen maa. 

Uutisia ETSK:sta

Portugalin puheenjohtajakaudella keskitytään monivuotisen rahoituskehyksen, brexit-sopimuksen ja rokotusstrategian toteuttamiseen

EU:n neuvoston uusi puheenjohtajavaltio Portugali aloitti kautensa 1. tammikuuta 2021 mottonaan ”Tavoitteet todeksi: oikeudenmukainen, vihreä ja digitaalinen elpyminen”.

Puheenjohtajavaltio Portugalin haastavana tehtävänä on huolehtia siitä, että Saksan puheenjohtajakauden viime metreillä aikaansaadut sopimukset EU:n monivuotisesta talousarviosta (MRK) ja elpymisrahastosta toteutuvat käytännössä, panna täytäntöön brexitin jälkeinen sopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja seurata covid-19-rokotusten toteuttamista Euroopassa.

Tunnettu irlantilainen vammaisaktivisti Sinéad Burke ETSK:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunnossa keskusteltiin 2. joulukuuta irlantilaisen vammaisaktivistin ja kirjailijan Sinéad Burken kanssa vammaisten ihmisten voimaannuttamisesta ja täysipainoisesta osallistamisesta talous- ja yhteiskuntaelämään ja politiikkaan EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Vammaisille ihmisille yhtenäiset oikeudet

Seuraavassa on poimintoja lehdistöyksikön 2. joulukuuta 2020 kansainvälisen vammaisten päivän merkeissä järjestämän virtuaalisen lehdistötilaisuuden keskeisestä annista.

ETSK vaatii muutoksia EU:n vaalilainsäädäntöön

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut Euroopan parlamenttia, EU:n neuvostoa ja jäsenvaltioita muuttamaan kiireellisesti vuodelta 1976 peräisin olevaa, Euroopan parlamentin vaaleja koskevaa säädöstä siten, että kaikilla vammaisilla Euroopan unionin (EU) kansalaisilla on todellinen äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2024.

Onnittelut kattavan kumppanuuden varmistamisesta EU:lle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtajan Christa Schwengin ja ETSK:n brexit-seurantaryhmän puheenjohtajan Jack O’Connorin yhteinen lausuma

Onnittelut Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijoille onnistumisesta erittäin monimutkaisissa ja vaikeissa neuvotteluissa kauppasopimuksesta, joka on ratkaisevan tärkeä sekä briteille että kaikille eurooppalaisille.

EU:n talousarvio 2021–2027 – ETSK on tyytyväinen siihen, että kansalaisyhteiskunnan näkemykset on otettu huomioon

ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että 10. joulukuuta 2020 EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyivät monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027. EU:n talousarviota ja elpymisrahastoa sekä oikeusvaltiomekanismia koskevassa kompromississa otetaan huomioon ETSK:n aloitteellinen ja kattava kanta EU:n kunnianhimoisemman monivuotisen rahoituskehyksen puolesta.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Demokratiamme on pysyttävä teknologisen kehityksen vauhdissa

Euroopan komission viimeisimmillä aloitteilla digitaalisten palvelujen ja markkinoiden sääntelemiseksi varmistetaan, että palveluntoimittajat ottavat vastuun tarjoamistaan palveluista ja etteivät digitaalialan jättiläiset sovella omia sääntöjään Euroopan markkinoilla, totesi komission johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager ETSK:n joulukuun täysistunnossa.

Kansalliset julkiset palvelut ovat EU:ssa olennaisia demokratian ja oikeusvaltion kannalta

ETSK kannattaa julkisia palveluja koskevia yhteisiä periaatteita, joilla jäsenvaltioita voidaan auttaa kunnioittamaan täysimääräisesti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

EU:n uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus: hukattu mahdollisuus käynnistää kipeästi kaivattu uudistus

ETSK:n järjestämässä korkean tason konferenssissa esitettiin voimakasta kritiikkiä EU:n uutta muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta kohtaan. Kansalaisyhteiskunnan, ajatushautomoiden ja Euroopan parlamentin edustajat katsoivat, ettei uudella sopimuksella saada aikaan tarvittavia muutoksia asianmukaisen yhteisen eurooppalaisen muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän luomiseksi.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila – komission uusi ehdotus saattaa olla riittämätön

Euroopan komission ja ilmailualan sidosryhmien olisi palattava keskustelupöytään selventääkseen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan uuden asetuksen tavoitteita, toteaa ETSK äskettäin antamassaan lausunnossa.

Lohkoketjuteknologia ja kaivosteollisuus: yhteinen tulevaisuus

Blockchain

Lohkoketjuteknologia voi tarjota hyödyllisiä ratkaisuja tulevaisuuden kaivosteollisuudelle, mutta digitalisaatiossa olisi otettava huomioon sosiaaliset seuraukset. Tämä oli ETSK:n neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) 14. joulukuuta 2020 järjestämän verkkokeskustelun tärkein viesti.

Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on keskeinen edellytys eurooppalaisen ilmastosopimuksen onnistumiselle

EU Climate Pact

ETSK panee tyytyväisenä merkille, että sen suositukset on otettu huomioon Euroopan komission ehdotuksissa eurooppalaiseksi ilmastosopimukseksi. Sopimuksen tarkoituksena on tukea nykyisiä ja uusia ilmastotoimia vertaisoppimisen, koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen avulla sekä poistamalla esteitä ja helpottamalla rahoituksen saantia.

ETSK yhtyy EU:n pyrkimykseen uudistaa siteitä Yhdysvaltoihin

USA:n vaalien jälkeisessä tilanteessa transatlanttisia suhteita käsittelevä ETSK:n seurantakomitea kokoontui 15. joulukuuta osallistuakseen hankkeeseen vahvan kumppanuuden luomiseksi uudelleen Yhdysvaltojen kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Uutisia ryhmiltä

EU:n yritykset ovat valmiina vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Stefano Mallia

Ilmastoneutraalius ja digitaalialan johtoasema eivät tule olemaan helppoja tehtäviä EU:lle. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tarkoittaa muutosta, joka on samalla kertaa sekä vaativa että pakottava. Eräät yritysjohtajat pitävät sitä jättiläisurakkana, mutta EU:n työnantajat ovat valmiita kytkemään isomman vaihteen ja nopeuttamaan vihreän siirtymän ja digitalisaation toteuttamista.

Sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristökysymysten on oltava tasapainossa teollisuuden muutosprosessissa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Teollisuuden muutos voi merkitä parempia työpaikkoja ja työoloja ja -ehtoja sekä kestävää kasvua ja osallisuutta. Se voi myös merkitä eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymistä, tiettyjen ryhmien kasvavaa työttömyyttä ja lopulta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden murtumista, joka vaarantaa EU:n ja itse demokratian.

Köyhyydessä elävät itsenäiset ammatinharjoittajat – usein unohdettu ryhmä

Ronny Lannoo, ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän ja Belgian pk-yritysjärjestön UNIZOn jäsen

Itsenäiset ammatinharjoittajat yhdistetään useasti helppoihin tuloihin ja menestykseen. Tämä karikatyyri sivuuttaa monet yrittäjien kohtaamat haasteet. Itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyy aina riskejä niin liike- kuin yksityiselämässä.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

ETSK:n näyttely juhlistaa sosiaalista ulottuvuutta, joka on keskeisessä asemassa Portugalin puheenjohtajakaudella

Juuri kun Portugali on tarttumassa EU:n ohjaksiin ja nostamassa sosiaalista toimintaohjelmaa asialistan kärkipäähän, ETSK isännöi portugalilaisen taiteilijan Maria Reis Rochan verkkonäyttelyä, joka on kunnianosoitus ihmisten väliselle yhteenkuuluvuudelle ja solidaarisuudelle.

ETSK kokoaa yhteen nuoria eri puolilta Eurooppaa pohtimaan ratkaisua ilmastokriisiin

ETSK:n nuorisotapahtuma ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” 2021 jäljittelee Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssia (COP). Opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään siitä, miten voidaan puuttua ilmastokriisiin ja päästä lähemmäs vuodelle 2050 asetettuja ilmastoneutraaliustavoitteita.