Uus väljaanne: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus Sloveenia eesistumise ajal (juuli–detsember 2021)

2021. aasta teisel poolel täidab Sloveenia teist korda ELi Nõukogu eesistujariigi ülesandeid. Ja juba teist korda toimub see Euroopa jaoks kriitilisel ajal.

2008. aastal seisis EL silmitsi finantskriisiga ja praegu on ta endiselt vastamisi COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Seetõttu ei ole üllatav, et lisaks sellistele strateegilistele valdkondadele nagu küberturvalisus, hõlmavad Sloveenia eesistumisperioodi peamised prioriteedid ELi valmisolekut ja vastupanuvõimet kriisidele, eelkõige tervisekriisidele. Sloveenia eesistumise ajal tuleb samuti tegeleda paljude ülesannetega, mis on seotud Euroopa tuleviku konverentsi toimumisega.

Komitee on valmis tegema eesistujariigi Sloveeniaga tihedat koostööd, sest meil on ühised prioriteedid: majanduse taastamine, õiglane kliimapööre ja digiüleminek ning õigusriigi kaitsmine on ka komitee tegevuse keskmes.

Brošüür on neljas keeles (inglise, prantsuse, saksa ja sloveenia) kättesaadav komitee veebilehel. Brošüüri trükiversiooni saab tellida e-posti aadressil vipcese@eesc.europa.eu.