Euroopa ringmajanduse platvorm valmis tõstma tempot, alustades oma teist ametiaega

Komitee väljendas 3.–4. novembril täielikult veebiüritusena toimunud aastakonverentsil oma otsustavust aidata muuta ringmajanduse platvorm tõeliseks keskuseks Euroopas ringmajanduse loomise nimel tehtavate ühiste jõupingutuste jaoks.

Komitee president Christa Schweng avas ürituse üheskoos komisjoni juhtiva asepresidendi Frans Timmermansiga, meenutades Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormi esimest kolme tegevusaastat parimate tavade andmebaasi ja praktikute arutelufoorumina, suunates seejärel pilgu algavasse ametiaega ELi uue ringmajanduse tegevuskava valguses.

Christa Schwengi sõnul on viimased kolm aastat näidanud, et see on viis, kuidas inimesed soovivad töötada koos. „Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvorm, teie platvorm, on suurepärane näide käsikäes töötavatest poliitikutest ja praktikutest.

Palun jagage ka edaspidi oma kogemusi ja inspireerivaid näiteid, olgu tegemist ringmajandusele suunatud tarbekaupade või uuenduslike ideedega jäätmete vähendamiseks ja käitlemiseks, ringlussevõetud materjalist valmistatud ehete, valitsuste riiklike ringmajanduse strateegiate või koolidega, kes valmistavad ette järgmist põlvkonda.

Ringi vaadates näete, et on alanud meie ühine üleminek ringmajandusele, ent me peame tegema palju rohkem, et EL asuks tõepoolest juhtima ülemaailmset üleminekut ringmajandusele.“

Christa Schweng rõhutas, et ringmajandus on esmatähtis, et edukalt ellu rakendada Euroopa roheline kokkulepe ehk ELi juhtalgatus järgmisteks aastateks. Ta juhtis tähelepanu ringmajanduse tõendatud rekordilistele tulemustele töökohtade loomisel (ligikaudu 4 miljonit uut töökohta ajavahemikus 2012–2018) ajal, mil töökohtade kaotamine valmistab muret kõigile, ning vajadusele toetada ettevõtjaid ülemineku teostamisel, kui nad samal ajal peavad toime tulema COVID-19 mõjuga.

Komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan, kes kuulub platvormi algatajate hulka ja on kindlalt veendunud selle potentsiaalis, avas teise istungipäeva, rõhutades, et projekti keskmes on olnud ja peab ka edaspidi olema koostöö:

„Algusest saadik on seda platvormi iseloomustanud just nimelt koostöö,“ lausus Cillian Lohan. „Seda lähtealust – kuigi platvorm on alles noor – on oluline meeles pidada, sest koostööprojekti idee pandi kohe paika: see oli eesmärk, mida me tahtsime saavutada üheskoos, mitte omavahel riieldes või üksteisega konkureerides. Ja platvorm ongi jätkanud tööd selles vaimus. 

Ringmajanduse puhul on tegemist üleminekuga, mille viivad koostööd tehes ellu kõik, sidusrühmadega esirinnas. Täna soovime viia ringmajandust edasi ja kõrvaltvaataja pole meist keegi.“

Kahepäevasel üritusel osales üle 700 inimese, muutes selle üheks Twitteri kõige populaarsemaks teemaks Belgias.

Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvorm on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus, mille eesmärk on pakkuda võrgustike võrgustikku sidusrühmade eestveetava ülemineku edendamiseks. Projekt on olnud eeskujuks sarnastele platvormidele nii ELi liikmesriikides kui ka USAs.

Konverentsi arutelude tulemused tehakse peagi kättesaadavaks platvormi veebisaidil. (dm)