Euroopan kiertotalousfoorumi aikoo kiristää tahtia alkavalla toisella toimikaudellaan

ETSK ilmoitti 3.–4. marraskuuta kokonaan verkossa järjestetyssä vuotuisessa konferenssissa aikovansa tehdä määrätietoisesti työtä sen puolesta, että kiertotalousfoorumista tulee todellinen kiinnekohta yhteisille pyrkimyksille edistää kiertotaloutta Euroopassa.

Tapahtuman avauspuheenvuoroissaan ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng ja komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans loivat katsauksen kiertotalouden sidosryhmäfoorumin ensimmäisiin kolmeen toimintavuoteen, joiden aikana se on toiminut parhaiden käytäntöjen tietokantana ja alan toimijoiden keskustelufoorumina, ja sen jälkeen foorumin uuteen toimikauteen, joka alkaa EU:n uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman merkeissä.

”Kuluneet kolme vuotta ovat osoittaneet, että ihmiset haluavat tehdä yhteistyötä juuri tällä tavalla”, Schweng totesi. ”Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumi – teidän fooruminne – on erinomainen esimerkki siitä, miten toimintapolitiikka ja käytäntö voivat kulkea käsi kädessä.”

”Foorumin tulisikin jatkaa kokemusten ja innostavien esimerkkien jakamista, olipa kyse kuluttajatuotteista, jotka on suunniteltu tukemaan kiertoon perustuvaa tapaa toimia, jätteiden vähentämiseen ja jätehuoltoon liittyvistä innovatiivisista ideoista, kierrätysmateriaalista valmistetuista koruista, eri maiden kiertotalousstrategioista tai kouluista, jotka kasvattavat uutta sukupolvea.”

”Vilkaisu ympärille näyttää, että yhteinen siirtyminen kiertotalouteen on alkanut, mutta paljon enemmän on vielä tehtävä, jotta EU:sta tulisi aidosti edelläkävijä maailmanlaajuisessa siirtymässä kohti kiertotaloutta.”

Christa Schweng korosti, että kiertotalous on avainasemassa EU:n tulevien vuosien lippulaivahankkeen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman onnistumisen kannalta. Hän muistutti kiertotalouden osoittaneen jo kykynsä tuottaa työpaikkoja (nelisen miljoonaa uutta työpaikkaa vuosina 2012–2018) aikana, jolloin kaikki ovat huolissaan työpaikkojen vähenemisestä, ja totesi myös, että yrityksiä tulee tukea siirtymän toteuttamisessa niiden painiskellessa covid-19:n seurausten kanssa.

Avatessaan toisen konferenssipäivän viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan – joka on yksi foorumin perustajista ja uskoo vahvasti sen potentiaaliin – korosti, että yhteistyö on ollut hankkeen ydinajatus, joka on säilytettävä vastaisuudessakin:

”Foorumissa on ollut alusta lähtien kyse nimenomaan yhteistyöstä”, Lohan totesi. ”Tämä lähtökohta – vaikka aloitimmekin vasta aivan äskettäin – on tärkeää pitää mielessä, sillä hankkeen yhteistyöhenki syttyi välittömästi: päätimme, että tämä on asia, jonka pyrimme toteuttamaan yhdessä emmekä toistemme kanssa kiistellen tai kilpaillen, ja foorumi on työskennellyt tässä hengessä koko ajan.” 

”Kiertotalouteen siirtyminen toteutetaan kaikkien yhteistyöllä, sidosryhmät eturintamassa. Pyrkimyksenämme on kehittää kiertotaloutta siten, että ohjaksissa olette te kaikki.”

Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui yli 700 ihmistä, ja se oli Twitterin puhutuimpia aiheita Belgiassa.

Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumi on ETSK:n ja Euroopan komission yhteinen hanke, jonka on tarkoitus toimia sidosryhmävetoista siirtymää tukevana ”verkostojen verkostona”. Tämä täysin uudenlainen hanke on innostanut perustamaan vastaavia foorumeita EU:n jäsenvaltioihin ja Yhdysvaltoihin.

Konferenssissa käytyjen keskustelujen tuloksiin voi piakkoin tutustua foorumin verkkosivuilla. (dm)