Den europæiske platform for cirkulær økonomi skal op i gear ved indgangen til sin anden fase

På en årlig konference, der blev afholdt helt og holdent online den 3.-4. november, tilkendegav EØSU, at udvalget er fast besluttet på at gøre den europæiske platform for cirkulær økonomi til et omdrejningspunkt for den fælles indsats for at skabe en cirkulær økonomi i EU.

EØSU's formand Christa Schweng åbnede arrangementet i fællesskab med Kommissionens ledende næstformand Frans Timmermans ved at se tilbage på den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomis første tre år som database for eksempler på god praksis og et diskussionsforum for aktørerne, og derpå frem mod den nye periode, der nu indledes inden for rammerne af EU's nye handlingsplan for den cirkulære økonomi.

"De forløbne tre år har vist, at dette er den måde, hvorpå folk ønsker at arbejde sammen", sagde hun. "Den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi, jeres platform, er et fantastisk eksempel på, når politik og praksis går hånd i hånd."

"Så bliv ved med at udveksle erfaringer og inspirerende eksempler, hvad enten det drejer sig om forbrugsprodukter, der er designet til cirkulær adfærd, innovative ideer til at begrænse og håndtere affald, smykker, der er designet med genanvendt materiale, nationale myndigheders cirkulære strategier eller skoler, der forbereder den kommende generation."

"Hvis man ser sig omkring, vil man se, at vores fælles omstillingsproces er indledt, men vi skal gøre meget mere, for at EU reelt kan tage teten i den globale omstilling til en cirkulær økonomi."

Christa Schweng understregede, at den cirkulære økonomi vil være afgørende for, om EU's flagskibsplan for de kommende år, den europæiske grønne pagt, kan lykkes. Hun henviste til den cirkulære økonomis dokumenterede effekt for jobskabelse (ca. 4 mio. nye job mellem 2012 og 2018) på et tidspunkt, hvor tab af arbejdspladser er en udbredt bekymring, og til behovet for at støtte erhvervslivet i omstillingen, samtidig med at vi kæmper med konsekvenserne af covid-19.

EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation Cillian Lohan, en af initiativtagerne bag platformen og en person med stor tiltro til dens potentiale, indledte konferencens anden dag med at understrege, at samarbejde har været og fortsat skal være i centrum for projektet:

"Lige fra starten har dette projekt drejet sig om samarbejde", sagde Cillian Lohan. "Den historie – omend der er tale om en helt ny historie – bør man have in mente, eftersom samarbejdsånden blev grundlagt fra første færd: dette var noget, vi skulle gennemføre i fællesskab, snarere end i indbyrdes konflikt og konkurrence. Og platformens arbejde er fortsat i den ånd." 

"Den cirkulære økonomi er en omstilling, der gennemføres af hver og en på denne samarbejdsbaserede måde og med interessenter i førerfeltet. I dag vil vi bringe den cirkulære økonomi videre med jer alle ved rattet."

Over 700 mennesker deltog i dette todages arrangement, hvilket gjorde det til et af Twitters højest placerede emner i Belgien.

Den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi er et fælles initiativ af EØSU og Kommissionen, som sigter på at tilvejebringe et "netværk af netværk", der kan støtte en interessentdrevet omstilling. Det er et banebrydende projekt, der har dannet model for tilsvarende platforme både i EU-medlemsstaterne og i USA.

Resultatet af diskussionerne på konferencen vil snarest blive tilgængeligt på platformens websted. (dm)