Z początkiem drugiej kadencji europejska platforma na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest gotowa, by zwiększyć tempo działania

Podczas dorocznej konferencji, która odbyła się w całości online w dniach 3–4 listopada, EKES wyraził determinację, by europejska platforma zainteresowanych stron stała się prawdziwym ośrodkiem wspólnych wysiłków na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng zainaugurowała wydarzenie wraz z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Fransem Timmermansem. Przy tej okazji przypomniała 3 pierwsze lata działalności europejskiej platformy zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, które posłużą za skarbnicę najlepszych praktyk i forum dyskusji dla praktyków, a także wybiegła myślą w przyszłość do nowej kadencji, która rozpoczyna się teraz zgodnie z nowym planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Ostatnie 3 lata pokazały, że jest to preferowany model współpracy” – powiedziała. „Europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, Wasza platforma, jest doskonałym przykładem współdziałania polityki i praktyki.

„Proszę, byście nadal dzielili się wnioskami i inspirującymi przykładami, czy to produktów konsumenckich przeznaczonych do obiegu zamkniętego, nowatorskich pomysłów dotyczących zmniejszenia ilości odpadów i gospodarowania nimi, biżuterii zaprojektowanej z recyklatów, krajowych rządowych strategii obiegu zamkniętego czy też szkół kształcących następne pokolenia.

Wokół widać już początek naszej wspólnej przemiany, lecz będziemy musieli jeszcze dołożyć starań, by UE mogła prawdziwie przewodzić globalnej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Christa Schweng podkreśliła, że gospodarka o obiegu zamkniętym będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, który jest sztandarowym planem UE na nadchodzące lata. Wskazała na wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tworzenie zatrudnienia (w latach 2012–2018 dzięki niej powstało około 4 mln nowych miejsc pracy) w czasie, gdy powszechną bolączką są cięcia zatrudnienia, a także na potrzebę wsparcia transformacji przedsiębiorstw, które zmagają się jednocześnie ze skutkami pandemii COVID-19.

Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji Cilian Lohan, jeden z pomysłodawców platformy przekonany o jej potencjale, otworzył drugi dzień konferencji, zaznaczając, że współpraca jest i musi pozostać w centrum projektu.

„Od samego początku platforma opiera się na współpracy” – dodał Cilian Lohan. „Istotne jest, by pamiętać tę historię, bardzo jeszcze świeżą, gdyż od razu obecny był duch współpracy. Wiedzieliśmy, że projekt uda nam się zrealizować wspólnie, a nie w drodze konfliktu czy też rywalizacji”. Platforma zaczęła działać w tym duchu. 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym to transformacja, której wszyscy dokonują, w sposób oparty na współpracy, a na jej czele stoją zainteresowane strony. Dzisiaj pragniemy poczynić dalsze postępy w jej rozwoju pod Waszym przewodnictwem.

Ponad 700 osób wzięło udział w tym dwudniowym wydarzeniu, które w Belgii stało się jednym z gorących tematów na Twitterze.

Platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym jest wspólną inicjatywą EKES-u i Komisji Europejskiej. Jej celem jest stworzenie „sieci skupiającej sieci” z myślą o wsparciu transformacji, którą kierują zainteresowane strony. Jest to pionierski projekt, który służył za wzorzec podobnych platform zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w USA.

Wyniki dyskusji przeprowadzonej na konferencji zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej platformy. (dm)