Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) 50. aastapäeva tähistamisel osales arvukalt komitee töötajate rühma liikmeid.

Pidulik üritus toimus ETUCi kongressi raames 23.–26. mail 2023 Saksamaal Berliinis.

Enamik komitee töötajate rühmas esindatud ametiühinguid on ETUCi liikmed. Ühe oma prioriteedina jätkab töötajate rühm lähiaastatel koostöö tihendamist ETUCiga, sest mõlemad on töötajate huvide edendamisel ja kaitsmisel pikaaegsed loomulikud liitlased.

Töötajate rühma liikmed ja rühma uus esimees Lucie Studničná osalesid kongressi olulistel aruteludel sellistel teemadel nagu ametiühingutegevusele uue hinguse andmine, töö tulevik ja Euroopa tulevik. Päevakorras oli olulisel kohal eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste teema: ametiühingute koordineerimine ning töötajate rühma ja ETUCi vaheline koordineerimine on väga tähtsad, et kaasata inimesi valima edumeelseid demokraate kogu Euroopas.

Lisaks arutati selliseid küsimusi nagu tehisintellekti reguleerimine töökohal, võrdse tasustamise direktiivi täielik rakendamine, kõigi töötajate suhtes õiglase kaksikülemineku tagamine ja ametiühingute liikmesuse suurendamine kaitseks paremäärmusluse kasvu eest.

Kongressil valiti ETUCi uus juhtkond. Samuti võeti vastu manifest ja ETUCi tegevusprogramm aastateks 2023–2027. (mg)