skupina Zaměstnanci v EHSV

Řada členů skupiny Zaměstnanci v EHSV se zúčastnila oslav 50. výročí založení Evropské konfederace odborových svazů (EKOS).

Tyto oslavy proběhly na kongresu EKOS ve dnech 23.–26. května 2023 v německém Berlíně.

Většina odborových organizací, jež jsou zastoupeny ve skupině Zaměstnanci v EHSV, je přidruženým členem EKOS. Skupina Zaměstnanci bude i v nadcházejících letech pokračovat ve spolupráci s EKOS, která je jednou z jejích priorit, neboť obě strany jsou dlouholetými přirozenými spojenci při prosazování a obhajobě zájmů zaměstnanců.

Členové skupiny i její nová předsedkyně Lucie Studničná se během kongresu zúčastnili důležitých jednání o otázkách, jako je obměna členské základy odborových organizací, budoucnost práce či budoucnost Evropy. Jedním z nejdůležitějších bodů na programu jednání byly nadcházející volby do Evropského parlamentu. Pro mobilizaci lidí v celé EU, aby volili progresivní demokratické kandidáty, bude důležitá koordinace mezi jednotlivými odborovými organizacemi, ale i mezi skupinou Zaměstnanci a EKOS.

Mezi další klíčová témata, která byly předmětem diskuze, patřila právní úprava umělé inteligence na pracovišti, úplné provedení směrnice o stejné odměně, jak zajistit, aby souběžná transformace byla spravedlivá pro všechny pracovníky, a jak zvýšit počet členů odborů jako obrana proti vzestupu krajně pravicových stran.

Na kongresu bylo také zvoleno nové vedení EKOS a byl schválen manifest a akční program této organizace na období 2023–2027. (mg)