Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Daudzi EESK Darba ņēmēju grupas locekļi piedalījās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 50. gadadienas svinībās.

No 2023. gada 23.maija līdz 26.maijam tās notika Berlīnē (Vācija), kur norisinājās ETUC kongress.

Vairums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) pārstāvēto arodbiedrību organizāciju ir ETUC locekles. Turpmākajos gados viena no Darba ņēmēju grupas prioritātēm būs sadarbība ar ETUC, jo abas jau ilgi ir pašsaprotamas sabiedrotās, kas cenšas atbalstīt un sargāt darba ņēmēju intereses.

Kongresā Darba ņēmēju grupas locekļi un tās jaunā priekšsēdētāja Lucie Studničná piedalījās nozīmīgās sarunās par tādiem jautājumiem kā arodbiedrību atjaunotne, nodarbinātības nākotne un Eiropas nākotne. Svarīgs darba kārtības punkts bija gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas: arodbiedrību koordinācijai un Darba ņēmēju grupas un ETUC koordinācijai būs nozīmīga loma centienos mobilizēt ES iedzīvotājus balsot par progresīviem demokrātiem.

Kongresā apsprieda arī tādus svarīgus tematus kā regulējums attiecībā uz mākslīgā intelekta izmantošanu darba vietā, Direktīvas par vienlīdzīgu darba samaksu visaptveroša īstenošana, centieni nodrošināt divējādu pārkārtošanos, kas ir taisnīga pret visiem darba ņēmējiem, un arodbiedrību biedru skaita palielināšana, kura kavēs labējā ekstrēmisma pieaugumu.

Kongresā tika ievēlēta jaunā ETUC vadība. Kongresā pieņēma arī manifestu un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) rīcības programmu 2023.–2027. gadam. (mg)