Af EØSU's Arbejdstagergruppe

En stor del af medlemmerne af EØSU's Arbejdstagergruppe deltog i fejringen af 50-året for Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS).

Fejringen fandt sted fra den 23. til den 26. maj 2023 i Berlin, Tyskland, i forbindelse med EFS-kongressen.

De fleste af de fagforeninger, der er repræsenteret i EØSU's Arbejdstagergruppe, er medlemmer af EFS. Arbejdstagergruppen vil blandt sine prioriteter fortsat bygge videre på samarbejdet med EFS i de kommende år, da begge parter har været naturlige allierede gennem mange år i forbindelse med fremme og beskyttelse af arbejdstagernes interesser.

Arbejdstagergruppens medlemmer og dens nye formand, Lucie Studničná, deltog under kongressen i vigtige debatter om spørgsmål såsom fornyelse af fagforeningerne, arbejdsmarkedets fremtid og Europas fremtid. Spørgsmålet om det forestående EU-valg stod højt på dagsordenen: det er vigtigt at sikre koordinering mellem fagforeningerne og mellem Arbejdstagergruppen og EFS for at tilskynde vælgerne til at stemme på progressive demokrater i hele EU.

Andre vigtige spørgsmål, der blev drøftet, omfattede regulering af kunstig intelligens på arbejdspladsen, fuld gennemførelse af direktivet om ligeløn, sikring af en dobbelt omstilling, der er retfærdig for alle arbejdstagere, og forøgelse af medlemskabet af fagforeninger som et bolværk mod den voksende ydre højrefløj.

Under kongressen blev EFS's nye ledelse valgt. Der blev også vedtaget et manifest og et handlingsprogram for EFS for 2023-2027. (mg)